1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

0

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej został wyróżniony Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

dr hab. inż. DANUTA BRYJA, prof. PWr
Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego
Politechnika Wrocławska

Z satysfakcją przyjmujemy wyróżnienie w rankingu BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023, które po raz kolejny otrzymał Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Traktujemy to wyróżnienie jako wyraz uznania dla społeczności Wydziału za twórczą pracę w obszarze kształcenia, przekładającą się pozytywnie na aktywność studentów w sferze inicjatyw dodatkowych, wspomagających ich edukację na uczelni. Motywowanie studentów do takich aktywności jest obecnie znacznie trudniejsze niż w okresie przed pandemią Covid–19. Wskutek nauki zdalnej i izolacji w domach, znaczna liczba studentów odczuwa trudności w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów. Studenci, szczególnie nowo przyjęci na studia, wolą być biernymi obserwatorami w sieci, niechętnie podejmują się udziału w różnych konkursach zewnętrznych. Na wielkie uznanie zasługują zatem wszelkie formy działalności, które służą poprawie tej sytuacji, motywują studentów do integracji i podejmowania wspólnych inicjatyw. W te działania znakomicie wpisuje się społeczny program edukacyjny BUILDER FOR THE FUTURE, zainicjowany i kultywowany przez miesięcznik „Builder”, wspierający młodych inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej dba niezmiennie o wysoką jakość kształcenia, w tym roku po raz dziewiąty z rzędu zajął pierwsze miejsce w prestiżowym Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy” w grupie kierunków budownictwo. Uzyskanie wyróżnienia w rankingu miesięcznika „Builder”, zorientowanego na nieco inne obszary działalności, zmotywuje nas do zintensyfikowania działań zmierzających do poprawienia lokaty w kolejnych edycjach.

Na zdjęciu , dr hab. inż. Adrian Różański, który odebrał nagrodę dla Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów budownictwa w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023