1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA POZNAŃSKA
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA POZNAŃSKA

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA POZNAŃSKA

0

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej został wyróżniony Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

prof. dr hab. inż. JACEK PIELECHA
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu
Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu funkcjonuje w Politechnice Poznańskiej od roku 2020. Błędem będzie jednak wyciąganie stąd wniosku o braku tradycji, doświadczenia i osiągnięć. Współczesny WILiT jest bowiem spadkobiercą tradycji dwóch wydziałów powołanej po wojnie Szkoły Inżynierskiej – Wydziału Budownictwa (1945) oraz Wydziału Mechanizacji Rolnictwa (1953). Bieżącą strukturę Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu tworzy sześć instytutów: Analizy Konstrukcji, Budownictwa, Inżynierii Lądowej, Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Silników Spalinowych i Napędów, Transportu. Od powstania w 2020 roku Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu jest bardzo aktywną jednostką badawczo dydaktyczną. Może poszczycić się między innymi: uzyskaniem naukowej kategorii A w wyniku oceny osiągnięć przez ministerialną Komisję Ewaluacji Nauki, uzyskaniem akredytacji i europejskiego certyfikatu jakości dla kierunków budownictwo oraz transport nadanych przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych, utworzeniem kierunku studiów lotnictwo. Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu kształci rocznie około 3000 studentów na studiach I i II stopnia, Od momentu powstania Wydział wypromował 37 doktorów, 17 habilitantów, oraz nostryfikował 3 zagraniczne stopnie naukowe jako równoważnie z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego. Czterech pracowników Wydziału uzyskało naukowy tytuł profesora. W tym okresie pracownicy Wydziału zrealizowali ponad 20 projektów badawczych w konkursach krajowych i zagranicznych, wykonali 330 badań i analiz zleconych przez jednostki z otoczenia społeczno-gospodarczego, zorganizowali ponad 20 otwartych seminariów naukowych, 4 wykłady otwarte wybitnych naukowców zagranicznych oraz 6 konferencji krajowych i międzynarodowych.

Na zdjęciu , dr inż. Marlena Kucz, prof. PP, która odebrała nagrodę dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów budownictwa w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023