1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE

0

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie został wyróżniony Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

prof. dr hab. inż. MAREK CAŁA
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Kluczowym elementem naszej strategii jest dialog ze studentami. Staramy się zrozumieć ich oczekiwania, teraźniejsze postrzeganie oraz wizję przyszłości, którą chcą dla siebie wykreować. To pozwala nam dostosować kierunki działania do rzeczywistych potrzeb studentów. Duże znaczenie ma również współpraca z absolwentami, którzy są dla nas mostem między Wydziałem a rzeczywistością przemysłową. Istotnym elementem jest także zapewnienie praktycznych doświadczeń. Angażujemy studentów w projekty z branży, które mogą zgłaszać do programów takich jak „Builder for the Future”. W rezultacie ponad 70% naszych studentów pozyskuje pracę już w trakcie studiów. Jesteśmy niezmiernie dumni z wyróżnienia w rankingu miesięcznika „Builder”. Sukces ten jest wynikiem wysiłku całej społeczności studentów, wykładowców, absolwentów. To oni, działając razem, tworzą naszą siłę i umożliwiają osiągnięcie ambitnych celów, jakie stawiamy przed sobą jako Wydział. Żyjemy w erze, gdzie postęp technologiczny zachodzi z niespotykaną dotąd prędkością, a zdobywanie praktycznej wiedzy na bieżąco jest nie tylko przywilejem, ale i koniecznością. Uważam, że kluczem do sukcesu przyszłych inżynierów jest jak najszybsze zetknięcie się z nowoczesnymi technologiami. Im prędzej wprowadzimy ich w świat najnowszych rozwiązań technologicznych, tym szybciej będą w stanie nie tylko je zrozumieć i włączyć do swojego profesjonalnego zestawu narzędzi, ale również rozwijać je, przyczyniając się do tworzenia innowacji, które mogą znacząco poprawić jakość naszej codzienności. Studenci to niewyczerpane źródło potencjału i kreatywności. Wierząc w to, jestem przekonany, że jako uczelnia mamy moralny obowiązek wspierać ich rozwój, dostarczać odpowiednie narzędzia oraz stwarzać warunki do eksploracji ich talentów i umiejętności. Dlatego z całą pewnością będziemy kontynuować inwestycje w nowoczesne technologie, programy badawcze i praktyki.

Na zdjęciu mgr inż. Joanna Jakóbczyk, która odebrała nagrodę dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów budownictwa w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023