1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

0

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej został wyróżniony Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

prof. dr hab. inż. ROBERT SIDEŁKO
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechnika Koszalińska

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej świętuje w październiku po raz pięćdziesiąty szósty inaugurację roku akademickiego. Kształcimy studentów na kierunkach: budownictwo, sieci i instalacje budowlane, geoinformatyka, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia oraz ochrona klimatu. Staramy się, aby nasi absolwenci byli dobrze przygotowani do zawodowych wyzwań. W porozumieniu z firmami branżowymi i organizacjami zawodowymi dostosowujemy programy studiów do aktualnych potrzeb rynku. W ostatnim roku zmodyfikowane zostały programy studiów na drugim stopniu kierunku budownictwo. Obok istniejących specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz budownictwo drogowe utworzono nową specjalność – budownictwo morskie i inżynieria brzegu. Natomiast na drugim stopniu kierunku inżynieria środowiska utworzono dwie ścieżki kształcenia specjalnościowego, tj. sieci i instalacje budowlane oraz technologie inżynierii środowiska. Wydział ma podpisanych wiele umów o współpracy z organizacjami zewnętrznymi. Nasi studenci z pomocą kadry angażują się w różnego rodzaju inicjatywy w ramach działalności Koła Naukowego IKS (Inżynierskie Koło Studenckie), założonego w 2011 roku przy Katedrze Konstrukcji Metalowych. Członkowie Koła od 2017 roku współorganizują międzyuczelniany konkurs POWER TOWER, w którym drużyny z całego kraju tworzą zaprojektowane przez siebie modele wież kratowych poddawanych próbie wytrzymałościowej. Studenci biorą też udział w sympozjach i konferencjach naukowych, a także realizują własne cele naukowe poprzez badania i analizy numeryczne. Dzięki udziałowi w programie POWR nasi studenci uczestniczyli w ostatnim roku w certyfikowanych szkoleniach BIM i brali udział w wizytach studyjnych w wytwórniach konstrukcji stalowych i na placach budowy. Z innych działań edukacyjnych skierowanych do studentów WILŚiG PK można wyróżnić w ostatnim roku wykłady branżowe, w tym wykład zorganizowany przez miesięcznik „Builder” i firmę H+H Polska.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów budownictwa w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023