1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

0

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej został wyróżniony Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

prof. dr hab. inż.
MICHAŁ BOŁTRYK
Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku
Politechnika Białostocka

Wydział ma mocną pozycję. Mamy doświadczoną kadrę i świetnie wyposażone laboratoria. Nasi absolwenci zasilają kadry przedsiębiorstw podlaskich czy jednostek samorządowych. Są łącznikiem między Wydziałem a innymi podmiotami, co zapewnia naszą stałą obecność w sferze gospodarczo-społecznej Podlasia. Podstawą działalności Wydziału jest rozwój reprezentowanych dyscyplin naukowych: inżynierii lądowej, geodezji i transportu; inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki; nauk leśnych. Wszystkie posiadają kategorię B+. Wraz z osiągnięciami w działalności badawczo-naukowej rośnie potencjał dydaktyczny Wydziału. Tworzone są nowe kierunki i specjalności. To m.in. energetyka cieplna oferująca studentom interdyscyplinarne kompetencje w obszarze czystych technologii energetycznych; a także BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku, przygotowujące absolwentów na wyzwania branży budowlanej. W kształcenie aktywnie włączają się firmy i instytucje branżowe, wzbogacając je o aspekt praktyczny. Stawiamy na kierunki silnie sprzężone z gospodarką, nowatorskie, związane z budownictwem zrównoważonym, technologiami przyjaznymi środowisku, a także podkreślające znaczenie ekosystemów leśnych. Wydział przyciąga poziomem i jakością kształcenia. Prowadzi programy podwójnego dyplomowania, międzynarodowe szkoły letnie z zakresu budownictwa energooszczędnego oraz Międzynarodową Szkołę Inżynierską przy Tianjin Chengjian University w Chinach. Starania o podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej doceniają studenci. Inspirowani przez kadrę naukową i praktyków z przedsiębiorstw, podejmują się ambitnych projektów wykraczających poza standardowe ramy edukacji. Wspierani przez Wydział budują swoją przyszłość.

Na zdjęciu dr inż. Marta Nalewajko, która odebrała nagrodę dla Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów budownictwa w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023