Home RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA III MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA GDAŃSKA
III MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA GDAŃSKA
0

III MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA GDAŃSKA

0

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na trzecim miejscu w Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

dr hab. inż., prof. uczelni
JOANNA ŻUKOWSKA
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska jest najstarszą i zarazem wiodącą uczelnią techniczną Polski północnej. W rankingu najczęściej wybieranych uczelni przez kandydatów na studia MEiN 2021/2022 zajęła lokatę (8,2 kandydata na miejsce), a w roku 2022/23 2. lokatę (7 kandydatów na miejsce). W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 Politechnika Gdańska zajęła 3. miejsce wśród najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Patrzymy w przyszłość, a nasze cele i działania jasno definiuje Strategia Politechniki Gdańskiej 2020–2030. Uczelnia aktywnie uczestniczy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu KE. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska jest jednym z najstarszych wydziałów Politechnik Gdańskiej. Kształcimy studentów na sześciu kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, transport, energetyka (kierunek międzywydziałowy) oraz inżynieria odzysku surowców i energii (nowo utworzony kierunek międzywydziałowy). We wspomnianym wcześniej Rankingu Perspektyw wysoko zostały ocenione kierunki studiów prowadzone na Wydziale: inżynieria środowiska na 1. miejscu w Polsce, zaś budownictwo oraz geodezja i kartografia na 3. miejscu. Naszym priorytetem jest podnoszenie kwalifikacji kadry, aby nadążać za zmianami pokoleniowymi. W trosce o zapewnienie odpowiedniego komfortu i jakości kształcenia studentów kończymy budowę Centrum Ekoinnowacji, czyli nowoczesnej przestrzeni zdobywania wiedzy i ponadregionalnego hubu technologii związanych z neutralnością klimatyczną, odzyskiem surowców i energii oraz zielonymi technologiami w budownictwie. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli zapewnić studentom warunki kształcenia na najwyższym, światowym poziomie.

Na zdjęciu dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG który odebrał nagrodę dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów budownictwa w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023

open