1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. II MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA WARSZAWSKA
II MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA WARSZAWSKA

II MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA WARSZAWSKA

0

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na drugim miejscu w Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

prof. dr hab. inż.
ANDRZEJ GARBACZ
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

XXI wiek to okres dynamicznego rozwoju budownictwa i wzmożonego zainteresowania wdrażaniem w nim innowacyjnych rozwiązań. Stwarza to szansę na spełnienie oczekiwań stojących przed nowoczesnym budownictwem, wynikających z globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu, wpływem budownictwa na środowisko, gospodarką niskoemisyjną (w tym obniżaniem śladu węglowego) oraz gospodarką o cyklu zamkniętym. Ale innowacyjność to już nie tylko rozwiązania materiałowo konstrukcyjne, ale również daleko postępująca cyfryzacja i automatyzacja budownictwa, praktycznie na każdym etapie życia obiektu. Stawia to nowe wyzwania przed budownictwem, ale także edukacją i nauką. Kadra naszego Wydziału jest w stanie zapewnić odpowiednie wykształcenie absolwentów budownictwa, aby mogli sprostać pojawiającym się wyzwaniom interdyscyplinarnego, dynamicznie zmieniającego się budownictwa. Moim zdaniem istotne jest zwracanie szczególnej uwagi na wiedzę podstawową, która pozwoli absolwentom na szybkie dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań pracodawców. Na naszym Wydziale staramy się podążać za tymi wyzwaniami: uaktualniamy treści dydaktyczne przekazywane studentom, we współpracy z reprezentantami środowiska społeczno-gospodarczego. Jest to właściwy kierunek, bo jak wskazują badania prowadzone systematycznie przez Biuro Karier PW, ponad 85% naszych absolwentów zalicza się do ludzi zadowolonych z życia. Największym wyzwaniem obecnie jest zachęcenie młodych ludzi do studiowania na naszym kierunku, jak również podjęcia pracy w budownictwie. Konieczne jest wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia, a także działania pozwalające zmienić postrzeganie inżynierii lądowej jako dziedziny konserwatywnej. Bo przecież budownictwo to już teraz nowoczesna, interdyscyplinarna dziedzina działalności inżynierskiej ściśle powiązana z nauką. Ta synergia sprawia, że jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się budownictwa.

Na zdjęciu dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, która odebrała nagrodę dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów budownictwa w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023