1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. I MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA KRAKOWSKA
I MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA KRAKOWSKA

I MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNIKA KRAKOWSKA

0

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na pierwszym miejscu w Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

dr hab. Inż. prof. PK
LUCYNA DOMAGAŁA
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska

Jednym z najważniejszych wyznaczników strategii Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (WIL PK) jest stałe doskonalenie jakości i podnoszenie poziomu kształcenia na prowadzonych kierunkach. Taka strategia wymaga z jednej strony intensywnego rozwoju naukowego i doświadczenia zawodowego kadry dydaktycznej Wydziału, z drugiej pogłębiania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W rezultacie podejmowanych działań Wydział w ostatnich latach może poszczycić się licznymi sukcesami, uzyskanie kategorii A dla prowadzonej dyscypliny oraz przyznanie przez Polską Komisję Akredytacyjną dla kierunku budownictwo certyfikatu doskonałości kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wśród bardzo cenionych przez Wydział osiągnięć należy również wskazać jego wysoką pozycję w rankingach i konkursach. W ostatnich latach w prestiżowym rankingu Builder Ranking Education for The Future WIL PK zajmuje czołowe miejsca. Do wyróżniających się osiągnięć Wydziału warto również zaliczyć uruchomienie nowych specjalności na studiach drugiego stopnia. Ponadto Wydział, jako jedyny w Polsce, uruchomił studia w języku ukraińskim na kierunkach budownictwo i transport. Dzięki takiemu działaniu bardzo wielu uchodźców mogło podjąć kształcenie na kierunkach uznawanych za strategiczne ze względu na odbudowę Ukrainy. Warto podkreślić, że w nadchodzącym roku akademickim, w ramach szczególnych działań wpisujących się w strategię ustawicznej aktualizacji programów kształcenia i ich dostosowywania do najnowszych osiągnięć nauki oraz bieżących potrzeb rynku, Wydział zaplanował opracowanie programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku budownictwo.

Na zdjęciu dr hab. inż. Agnieszka LEŚNIAK, prof. PK, która odebrała nagrodę dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów budownictwa w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023