1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Ranking BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022 został przygotowany przez miesięcznik „Builder” na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów budownictwa w programie edukacyjnym „Builder for the Future”.

Gratulujemy uczelniom uzdolnionej i ambitnej młodzieży, kierując wyrazy uznania dla dydaktyków, którzy potrafią sprawić, że architektura i budownictwo stanowią dla młodych interesujący zawodowy cel i piękną pasję. Rywalizacja to powód do dumy dla studentów i uczelni, ale zarazem motywacja dla tych, którzy w rankingu BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022 znaleźli się na dalszych pozycjach. Dlatego też gratulując Liderom, serdecznie zapraszamy wszystkie uczelnie, również z mniejszych ośrodków, do aktywniejszego udziału w bogatym Programie B4F i do wykorzystania wielu jego inicjatyw, dających szansę studentom na zdobywanie i poszerzanie praktycznej, specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie, budowanie relacji i współpracy branżowej i z biznesem, zarówno podczas edukacji jak i na rynku pracy, a poza tym nieocenione wsparcie w budowaniu kariery zawodowej.

Urszula Socha
Dyrektor Biura Realizacji Projektów


BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

I MIEJSCE
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
Wydział Inżynierii Lądowej

II MIEJSCE
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Inżynierii Lądowej

III MIEJSCE
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

WYRÓŻNIENIA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

POLITECHNIKA BYDGOSKA
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Wydział Budownictwa

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska