1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. I MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
I MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA  – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

I MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

I MIEJSCE
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ SZARATA – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Wydział Inżynierii Lądowej z ponad 75-letnimi tradycjami jest jednym z największych wydziałów Politechniki Krakowskiej. Kultywując piękne tradycje i ciesząc się z wieloletniego dorobku, myślimy jednak przede wszystkim o przyszłości. Mamy świadomość ogromnych wyzwań, wobec których stają młodzi adepci sztuki budowlanej. Dlatego przekazujemy im wiedzę niezbędną do wznoszenia obiektów odpowiadających standardom budownictwa XXI wieku. Kształcimy również specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i miejskiego z uwzględnieniem infrastruktury oraz zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Nowatorską inicjatywą jest utworzenie w 2021 r. Szkoły Transportu. Przedsięwzięcie powstało na mocy porozumienia pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej i Wydziałem Mechanicznym. Szkoła Transportu to dla przyszłych inżynierów szansa na realizowanie kształcenia zindywidualizowaną ścieżką, modyfikowaną w miarę zdobywania wiedzy na kolejnych latach studiów. Niebawem planuje się utworzenie Szkoły Budownictwa i Architektury. Inicjatywa ta jest przygotowywana wraz z Wydziałem Architektury. Nasz Wydział jest też cenionym partnerem we współpracy z licznymi przedsiębiorstwami. Oferujemy usługi eksperckie, mamy możliwość przeprowadzania specjalistycznych badań w akredytowanych laboratoriach, wdrażamy nowatorskie technologie. W październiku 2020 r. na WIL rozpoczęła się budowa unikatowego w skali Europy Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. To centrum badań służące m.in. walce ze smogiem. Będą tu prowadzone badania modelowe oraz symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzania miast, a także eksperymentalne badania wpływów środowiskowych oraz klimatycznych na rozwiązania inżynierskie.

WYNIKI RANKINGU