Home RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA II MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
II MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
0

II MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

II MIEJSCE
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ GARBACZ – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Według wielu firm konsultingowych i agencji rządowych na świecie XXI wiek to okres wzmożonego zainteresowania innowacjami w budownictwie. Ich wdrożenie stwarza szansę na spełnienie oczekiwań, wynikających z dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Te zmiany są zintensyfikowane globalnymi wyzwaniami związanymi z wpływem budownictwa na środowisko, gospodarką niskoemisyjną (w tym obniżanie śladu węglowego) oraz wdrażaniem gospodarki o cyklu zamkniętym. Innowacyjność to już nie tylko rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne, ale również daleko postępująca cyfryzacja budownictwa, praktycznie na każdym etapie życia obiektu. Stwarza to nowe wyzwania przed budownictwem, ale także edukacją i nauką. Polskie uczelnie, moim zdaniem, są nadal bardzo dobrze przygotowane do sprostania tym zmianom. Dotyczy to zarówno edukacji, jak i prowadzonych badań naukowych. Kadra naszych uczelni technicznych, w tym mojego wydziału, jest w stanie zapewnić odpowiednie wykształcenie absolwentów budownictwa, zwracając szczególną uwagę na wiedzę podstawową. Bo właśnie taka wiedza zapewnia szybkie dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań pracodawców. Na naszym Wydziale staramy się podążać za tymi wyzwaniami: uaktualniamy treści dydaktyczne przekazywane studentom we współpracy z reprezentantami środowiska społeczno-gospodarczo. Jest to właściwy kierunek, bo jak wskazują badania prowadzone systematycznie przez Biuro Karier PW. ponad 85% naszych absolwentów zalicza się do ludzi zadowolonych z życia. Największym wyzwaniem obecnie są działania, które zachęcą młodych ludzi do studiowania na naszym kierunku, jak również podjęcia pracy w budownictwie. Konieczne są więc aktywności, które pozwolą zmienić postrzeganie inżynierii lądowej jako dziedziny konserwatywnej, która nie jest zaliczana do High-tech. Jest problem w Polsce i na świecie. A przecież budownictwo to już teraz nowoczesna, interdyscyplinarna dziedzina działalności inżynierskiej ściśle powiązana z nauką. Ta synergia sprawia, że jesteśmy w stanie sprostań wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się budownictwa.

WYNIKI RANKINGU

open