1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. III MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
III MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

III MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

III MIEJSCE
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

DR HAB. INŻ. JOANNA ŻUKOWSKA, PROF. PG – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej I Środowiska Politechniki Gdańskiej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej – najlepszej technicznej uczelni badawczej w konkursie MNiSW Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, kształci studentów na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, transport oraz inżynieria morska i brzegowa. Angażujemy naszych studentów i doktorantów w prace badawcze, w opracowywanie nowych technologii, które znajdą swoje zastosowanie w przyszłości. Otwarcie na nowe trendy oraz innowacyjne przedsięwzięcia wspomagające przemiany cywilizacyjne łączymy z odpowiedzialnością i świadomością ekologiczną. Jednak naszą największą wartością jest wiedza, a także zaangażowanie pracowników dydaktycznych i naukowych. Realizując misję Wydziału, stawiamy na kontynuację naszych długoletnich tradycji. Wydział Inżynierii Lądowej powstał bowiem w 1904 roku, kiedy rozpoczęła swoją działalność pierwsza techniczna szkoła wyższa –Królewska Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku. W 1945 roku Politechnika Gdańska została przekształcona w polską państwową szkołę akademicką. Obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska należy do największych w Politechnice Gdańskiej (około 3 000 studentów oraz ponad 240 nauczycieli akademickich). Rozwijamy się, dbając o naszą tożsamość, tak by zarówno pracownicy, jak i studenci identyfikowali się z tym wyjątkowym miejscem oraz z wartościami, jakie wspólnie tworzymy. Właśnie rozpoczynamy nową inwestycję – budowę Centrum Ekoinnowacji – i chcielibyśmy, aby również to miejsce stało się wyjątkowe; łącząc naukę z otoczeniem społeczno-gospodarczym naszego regionu, będąc swoistym „oknem na świat”. Jako Wydział funkcjonujący na Uczelni Badawczej mocno dbamy o wysoki poziom kształcenia. Z naszymi absolwentami utrzymujemy silne relacje i wspólnie tworzymy platformę wymiany wiedzy pomiędzy uczelnią a branżą budowlaną. Zawsze było to dla Wydziału bardzo istotne.

WYNIKI RANKINGU