1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA

0

Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie wyróżniony w Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

dr inż. MAŁGORZATA LESZCZYŃSKA-DOMAŃSKA, prof. WSEiZ
Dziekan Wydziału Architektury Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wydział Architektury został utworzony 1 lipca 2000 roku i jest jednym z głównych wydziałów WSEiZ. Oferuje kształcenie na pięciu kierunkach: architektura (studia I i II stopnia), architektura krajobrazu (studia I i II stopnia), architektura wnętrz (studia I i II stopnia), budownictwo (studia I i II stopnia) oraz wzornictwo (studia I stopnia). Absolwenci Wydziału Architektury wychodzą z szeroką interdyscyplinarną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, administracji i różnych instytucji społecznych na terenie Mazowsza. Wydział posiada wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz profesjonalną obsługę administracyjnotechniczną. Nauczyciele akademiccy są autorami wielu cenionych publikacji naukowych, redaktorami czasopism naukowych oraz członkami organizacji branżowych, stowarzyszeń, komisji i rad naukowych. Wydział Architektury zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia w ramach konkursów, w tym w kategorii prac magisterskich konkursu Prezydenta m.st. Warszawy. Studenci kierunku architektura zostali również wyróżnieni w międzynarodowym konkursie architektonicznym „CityScraper” organizowanym przez platformę UNI. Ponadto studenci WSEiZ zakwalifikowali się do kolejnych etapów prestiżowych konkursów organizowanych przez SARP. Wydział Architektury otrzymał pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, wyróżniające go za współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ocenę pozytywną uzyskał również kierunek architektura za program nauczania oparty na aktualnej wiedzy, postawach poszukiwanych przez pracodawców oraz wysokiej jakości edukacji. Programy nauczania na kierunku Architektura na obu stopniach studiów są oparte na wysokiej jakości kształceniu, dostosowanym do potrzeb rynku pracy. Studenci otrzymują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych oraz aktywnego uczestnictwa w rozwoju Mazowsza i Polski.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023