1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Ranking Wydziałów Architektury BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022 został przygotowany przez miesięcznik „Builder” na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury w programie edukacyjnym „Builder for the Future”.

Gratulujemy uczelniom uzdolnionej i ambitnej młodzieży, kierując wyrazy uznania dla dydaktyków, którzy potrafią sprawić, że architektura i budownictwo stanowią dla młodych interesujący zawodowy cel i piękną pasję. Rywalizacja to powód do dumy dla studentów i uczelni, ale zarazem motywacja dla tych, którzy w rankingu BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022 znaleźli się na dalszych pozycjach. Dlatego też gratulując Liderom, serdecznie zapraszamy wszystkie uczelnie, również z mniejszych ośrodków, do aktywniejszego udziału w bogatym Programie B4F i do wykorzystania wielu jego inicjatyw, dających szansę studentom na zdobywanie i poszerzanie praktycznej, specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie, budowanie relacji i współpracy branżowej i z biznesem, zarówno podczas edukacji jak i na rynku pracy, a poza tym nieocenione wsparcie w budowaniu kariery zawodowej.

Urszula Socha
Dyrektor Biura Realizacji Projektów


BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

I MIEJSCE
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Wydział Architektury

II MIEJSCE
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Wydział Architektury

III MIEJSCE
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
Wydział Architektury

WYRÓŻNIENIA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
Wydział Architektury

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Architektury

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Wydział Architektury

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
Wydział Budownictwa i Architektury

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Architektury

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYT TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
Wydział Architektury

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Wydział Architektury