1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. I MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
I MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

I MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

I MIEJSCE
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. KLAUDIUSZ FROSS, PROF. PŚ – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

Jesteśmy wdzięczni za to szczególne wyróżnienie. Już po raz drugi w historii konkursu otrzymujemy najwyższy wynik. Ostatnie lata to pasmo wielu historycznych sukcesów Wydziału. Czołowe miejsca w rankingach oraz wiodąca pozycja w kraju są potwierdzeniem dobrze wykonanej pracy. Myślę, że nie zawiedliśmy naszych Ojców, którzy dali podwaliny, tworząc w 1977 roku Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Nigdy nie zabiegaliśmy o rankingi, natomiast ich wysokie wyniki są dla nas szczególną nobilitacją, dają wielką satysfakcje i siłę napędową do dalszych działań. Niezależnie od wszystkiego pozostajemy wierni naszej pasji, jaką jest Architektura. Chcemy tworzyć architekturę, która służy człowiekowi. Chcemy uczyć kolejne pokolenia architektów profesjonalizmu, odpowiedzialności, szacunku i pokory do podejmowanych decyzji projektowych. Chcemy prowadzić badania nad przyszłością architektury, urbanistyki i designu. Naszą największą chlubą są Studenci. Jesteśmy dumni z ich aktywności, odnoszonych sukcesów na arenie krajowej i światowej. Jesteśmy wdzięczni, że w Builder i Builder Science mamy ważnego Partnera, z którym możemy propagować wyniki badań i popularyzować naukę.

Wyniki Rankingu