1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

0

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego wyróżniony w Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

dr hab. inż. ANNA BAZAN-KRZYWOSZAŃSKA, prof. UZ
Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

Architektura na Uniwersytecie Zielonogórskim należy do klasycznych kierunków kształcenia. Uniwersytet Zielonogórski to rozwijający się ośrodek dydaktyczny i naukowy. Instytut Architektury i Urbanistyki oferuje studentom nowoczesny system nauczania zgodnie ze standardami kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu architekta. Kształcenie od 2022 roku jest realizowane w formie studiów jednolitych, magisterskich, przygotowujących do wykonywania zawodu architekta o profilu praktycznym. Wprowadzony od 2020 r. nowy program studiów kładzie szczególny nacisk na praktyczne i nowoczesne, oparte na najlepszych zagranicznych wzorcach, interdyscyplinarne kształcenie z wykorzystaniem metod i narzędzi wspomagających komputerowo proces projektowania. W programie studiów szczególne znaczenie nadano kursom projektowym – architektonicznym i urbanistycznym. Aby umiejętności Absolwentów prowadzonych przez nas kierunków były zgodne z oczekiwaniami przyszłych pracodawców, zaktualizowaliśmy programy kształcenia. Potwierdzeniem udanej polityki prowadzonej w tym zakresie są uzyskane certyfikaty i znaki jakości w ramach konkursów wyróżniających kierunki, które wykazują się innowacyjnością i nowoczesnością. Poza obowiązkowymi zajęciami z programów komputerowych studenci mogą brać udział w cyklicznych szkoleniach, m.in. z technologii modelowania BIM, danych geoprzestrzennych (GIS), organizowanych w ramach Akademii Przeszłego Inżyniera i Akademii Przyszłego Architekta. Ideą Akademii jest organizacja zajęć rozszerzających treści realizowane w ramach programów studiów w grupie tematycznej kierunków prowadzonych na Wydziale. Na potrzeby rozwoju Akademii Przyszłego Inżyniera i działającej w jej ramach Akademii Przyszłego Architekta trwają prace związane z poszerzeniem współpracy z przedstawicielami oraz jednostkami otoczenia biznesu.

Na zdjęciu dr inż. arch. Alicja Maciejko, która odebrała nagrodę dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023