1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA ŁÓDZKA
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA ŁÓDZKA

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA ŁÓDZKA

0

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej został wyróżniony w Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

prof. dr hab. inż. arch. DARIUSZ GAWIN
Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Kierownik Katedry Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego, Politechnika Łódzka

Instytut Architektury i Urbanistyki (IAiU), jako integralna część Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej od 1976 r., jest stałym elementem łódzkiego środowiska akademickiego oraz ważnym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego Łodzi. W 1973 roku na właśnie uruchomione studia architektoniczne przyjęto 36 osób. Obecnie każdego roku ponad dwukrotnie więcej osób otrzymuje dyplom inżyniera lub magistra inżyniera architekta. Studenci architektury naszego Wydziału zdobywają szereg nagród i wyróżnień w konkursach o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Ich projekty odzwierciedlają szerokie spektrum zainteresowań młodych adeptów architektury, które obejmuje m.in. problemy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz poszukiwania nowych dróg projektowania na pograniczu różnych dyscyplin. Instytut Architektury i Urbanistyki w trakcie swojego istnienia wykształcił również własną kadrę naukową z liczną grupą doktorów i doktorów habilitowanych, a wszyscy pracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zarówno naukowe, jak i dydaktyczne, uczestnicząc licznie w programach takich jak Mistrzowie Dydaktyki czy E²TOP. Studenci architektury czy planowania przestrzennego aktywnie i z wieloma sukcesami uczestniczą w międzynarodowych warsztatach, plenerach rysunkowych, wyprawach naukowych. Pracownicy naszego Wydziału pełnią ważne funkcje w samorządzie architektów oraz angażują się w działalność społeczną, nie tylko lokalnej społeczności, ale i w skali krajowej, a działalność naukowa i edukacyjna w zakresie rewitalizacji przestrzeni zurbanizowanej w mieście poprzemysłowym prowadzona w IAiU ma charakter nieomal pionierski, a dzięki takim działaniom Łódź w zakresie rewitalizacji miast poprzemysłowych stała się jednym z najważniejszych ośrodków w Polsce

Na zdjęciu dr hab. inż. Piotr Ostrowski, prof. PŁ, który odebrał nagrodę dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023