1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA GDAŃSKA

0

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej został wyróżniony w Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

prof. dr hab. inż. arch. LUCYNA NYKA
Dziekan Wydziału Architektury
Politechnika Gdańska

Stałe doskonalenie jakości kształcenia jest zasadniczym elementem strategii Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Podążając za tym celem, modyfikujemy programy studiów i pracujemy nad nowymi. Utrzymujemy stały kontakt z otoczeniem gospodarczym i samorządami, dbając, by edukacja odpowiadała zmieniającym się oczekiwaniom rynku. Otwierając nowe laboratoria, oferujemy studentom możliwości eksperymentowania nad rozwiązaniami z zakresu cyfrowej fabrykacji oraz włączania w proces projektowania elementów robotyki i algorytmów sztucznej inteligencji. Wydział intensywnie uczestniczy w sieciach współpracy z uczelniami europejskimi, realizując ambitne programy dydaktyczne. Od 2022 roku pracujemy nad uruchomieniem wspólnego międzynarodowego kierunku studiów architektonicznych w języku angielskim, który dotyczyć będzie architektury i dziedzictwa kulturowego wspomaganego cyfrowo poprzez rzeczywistość wirtualną i narzędzia do projektowania gier. Rozszerzy on kompetencje przyszłych architektów o wyzwania stawiane projektantom w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ery cyfrowej. Wydział jest także bardzo silnym ośrodkiem badawczym. W efekcie dyscyplina architektura i urbanistyka na Politechnice Gdańskiej w ostatniej ocenie parametrycznej została oceniona na najwyższą ocenę A+. Pozwala to coraz śmielej angażować studentów studiów magisterskich w badania naukowe. Wysoka jakość edukacji i badań przynosi wymierne efekty – nasi absolwenci pracują w renomowanych pracowniach architektonicznych w kraju i na świecie, wygrywają konkursy, uczestniczą w ustalaniu strategii rozwojowych miast i prowadzą projekty naukowe. Ogromną satysfakcję sprawia nam docenienie Wydziału i pracy naszych studentów w programie edukacyjnym Builder for the Future.

Na zdjęciu dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, która odebrała nagrodę dla Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023