1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

0

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej został wyróżniony w Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

dr hab. arch., prof. PB
TATIANA MISIJUK
Dziekan Wydziału Architektury
Politechnika Białostocka

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej jest jednostką naukowo–dydaktyczną o znaczącej już historii i dokonaniach, trwale wpisującym się w naukowy, a także społeczno-kulturalny krajobraz regionu i kraju. Ostatni rok był dla naszego wydziału niełatwy, a jednocześnie owocny. W ocenie parametrycznej obydwie dyscypliny, w których prowadzimy badania i kształcenie – architektura i urbanistyka oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieła sztuki – uzyskały awans do kategorii B+. Jest to wynik pracy całej kadry zarówno na polu naukowym, jak również działalności zorientowanej na otoczenie społeczno-gospodarcze. Realizując kształcenie na trzech kierunkach studiów – architekturze, architekturze wnętrz oraz grafice zapewniamy studentom rozwijanie ich umiejętności i kompetencji na jak najwyższym poziomie. Rozwijamy zaplecze techniczne nauczania – obecnie na wydziale funkcjonują trzy nowoczesne pracownie komputerowe, w których zapewniamy nauczanie przedmiotów projektowych – od technologii BIM, poprzez grafikę, aż do eksperymentów sztucznej inteligencji. Na polu naukowym – zorganizowaliśmy pierwszą Międzynarodową Konferencję Naukową „Digital Architecture Research DARe”, na której realizację uzyskaliśmy dotację MEiN. W ramach Earsmus realizujemy również międzynarodowy projekt CityGO. Dalszy rozwój działalności międzynarodowej jest jednym z wyzwań, które stoją przed nami. Łącząc zaś od wielu lat architekturę i sztukę, będziemy obchodzić jubileusz 25-lecia kierunku architektura wnętrz na naszym wydziale. Rozpoczynając pracę na stanowisku dziekana, chciałabym podziękować mojemu poprzednikowi – dr. hab. arch. Aleksandrowi Asanowiczowi za jego pracę na rzecz wydziału.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023