1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. III MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA POZNAŃSKA
III MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA POZNAŃSKA

III MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA POZNAŃSKA

0

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej na trzecim miejscu w Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

dr hab. inż. arch., prof. PP
EWA PRUSZEWICZ-SIPIŃSKA
Dziekan Wydziału Architektury
Politechnika Poznańska

Prowadzimy na WAPP konsekwentną politykę rozwoju edukacyjnego i naukowo-badawczego uwzględniającego współczesne wyzwania i uwarunkowania postępu technologicznego w architekturze, odpowiadające interesom i potrzebom społecznym. Kształcimy studentów na dwóch kierunkach: architektura i architektura wnętrz oraz na studiach podyplomowych: inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia” oraz planowanie przestrzenne – skala miasta i regionu. Dodatkowo kierunek architektura realizujemy na obydwu stopniach kształcenia w języku angielskim. Nasze studia przygotowują oczywiście do dalszej drogi badawczej, ale zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje absolwenta architektury są bardzo praktyczne i przygotowują do podjęcia pracy w prestiżowych biurach projektowych w kraju, Europie czy na świecie (np. BIG, Herzog i De Meuron, Renzo Piano). Jesteśmy jednym z większych wydziałów w Polsce, aktualnie studiuje u nas łącznie 1095 studentów. Kierunek architektura uzyskał najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mamy również akredytację uczelni technicznych KAUT oraz europejski certyfikat Eur-ace Label. Dyscyplina architektura i urbanistyka uzyskała w tegorocznej ewaluacji jakości naukowej kategorię A. Wydział mieści się w jednym z najnowocześniejszych i zero-energetycznych budynków akademickich w Polsce, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Poznania w sercu kampusu Politechniki „Warta”. Mamy nowoczesne laboratoria i oprogramowanie, angażujemy studentów w prowadzenie badań naukowych. Naszą domeną jest projektowanie dla zdrowia, architektura zrównoważona i energooszczędna czy ochrona dziedzictwa kulturowego. Świadomie wkraczamy w obszary wykorzystania sztucznej inteligencji w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym czy cyberbezpieczeństwo. Jesteśmy Wydziałem otwartym na świat, mamy zawartych ponad 100 umów z ośrodkami kształcącymi w 42 krajach w Europie.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023