Home RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA WARSZAWSKA
0

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA WARSZAWSKA

0

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej wyróżniony w Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF KOSZEWSKI
Dziekan Wydziału Architektury, Politechnika Warszawskiej

Hasło rankingu – Edukacja dla Przyszłości – odnosi się doskonale do problemów nauczania architektury. Projektujemy zawsze z myślą o przyszłości, co wynika z samej natury procesu, zawsze skierowanego na to, o dopiero powstanie. Co jednak zrobić, gdy przyszłość ta jest niepewna? Staramy się na warszawskim Wydziale Architektury uwzględnić to, oferując możliwie szeroką ofertę programową, obejmującą interdyscyplinarną tematykę i poszerzającą horyzonty. Bazujemy na ponad stuletnim doświadczeniu myśląc jednocześnie w kategoriach innowacyjności. Mimo ścisłych ram nakreślonych przez prawnie zdefiniowane standardy programowe udało się nam powołać do życia specjalności – ścieżki tematyczne, wybierane w drugiej części studiów. Pozwalają one na synergię zainteresowań i nauczania, przynosząc ciekawe efekty. W bieżącym roku wymienić tu można instalację przestrzenną HA-LAS, nawiązującą do problemu hałasu w mieście. Pojawiła się ona przed gmachem głównym naszej uczelni, na placu Politechniki w Warszawie. Z kolei Pawilon Wolności został wzniesiony przez studentki i studentów w Łazienkach Królewskich. Jest on przestrzenną interpretacją idei wolności w kontekście rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przygotowanie do podejmowania przyszłych wyzwań z pewnością wymaga odniesienia się do tych bieżących. W ramach tych działań powołaliśmy do życia ogólnopolski Konkurs na Dyplom Prośrodowiskowy, w którego pierwszej edycji, obejmującej rok 2022, nadesłano 26 prac inżynierskich i 39 magisterskich z całej Polski. Konkurs przyniósł wiele ciekawych pomysłów, wskazujących na wysoką świadomość tej kluczowej tematyki. Zorganizowaliśmy też międzynarodową konferencję Architektura Wyzwań – Odbudowa Ukrainy ze znaczącym udziałem ukraińskich środowisk akademickich i architektonicznych.

Na zdjęciu dr inż. arch. Jerzy Grochulski, prof. PW, który odebrał nagrodę dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023

open