1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

0

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej został wyróżniony w Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

prof. dr hab. inż. arch. BARBARA GRONOSTAJSKA
Dziekan Wydziału Architektury
Politechnika Wrocławska

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Politechniki Wrocławskiej od 1945 roku. Początkowo jako Oddział Architektury przy Wydziale Budownictwa, a od 1949 roku jako samodzielny Wydział. Jest jedną z wiodących szkół architektury w Polsce i liczącym się ośrodkiem naukowym. Kształcenie przyszłych absolwentów opiera się na programach nauczania łączących techniczne i humanistyczne aspekty edukacji architekta i planisty przestrzennego. W roku 2020/21 wprowadzono nowe programy kształcenia w oparciu o nowe ministerialne standardy. Nowy program kładzie szczególny nacisk na nowoczesne, oparte na najlepszych zagranicznych wzorcach kształcenie poprzez wprowadzanie interdyscyplinarnych zajęć z naciskiem na projektowanie architektoniczne oraz metod kształcenia z wykorzystaniem m.in.: design thinking, research by design, modeling, BIM. Wydział Architektury kształci 1234 studentów na dwóch kierunkach studiów (I stopień – 1006 studentów, II stopień – 228 studentów): architektura i gospodarka przestrzenna. Kształcenie odbywa się na I i II stopniu. Misją Wydziału Architektury jest prowadzeni działań, które z jednej strony służą kształceniu i przygotowywaniu osób wyposażonych w wiedzę i umiejętności, pełnych kreatywności i zdolnych do funkcjonowania w zakresie przestrzennych i architektonicznych aspektów systemu cywilizacyjnego, z drugiej polegają na obserwacji, analizie, interpretacji, przewidywaniu oraz kreowaniu zjawisk, procesów i obiektów tworzących kształt i organizację środowiska przestrzennego współczesnego społeczeństwa. Realizując odpowiadające temu zadania, Wydział Architektury bierze pod uwagę ciągłość przestrzenną i czasową oraz wartości kulturowe, estetyczne, techniczne i przyrodnicze przestrzeni uznawanej za dobro wspólne, które służy zarówno naszemu, jak i przyszłym pokoleniom.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023