Home KONKURSY KDMI I. WYRÓŻNIENIE I 1000 ZŁ – VI EDYCJA KDMI
I. WYRÓŻNIENIE I 1000 ZŁ – VI EDYCJA KDMI
0

I. WYRÓŻNIENIE I 1000 ZŁ – VI EDYCJA KDMI

0

Projekt przekrycia pływalni ze szklanych elementów konstrukcyjnych

Autor:
Daniel Dojlida

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Mentor:
dr mgr inż. Maciej Cwyl

O projekcie:

Projekt przekrycia pływalni ze szklanych elementów konstrukcyjnych stanowił część praktyczną (projektową) w pracy dyplomowej dotyczącej zasad wymiarowania elementów konstrukcyjnych ze szkła budowalnego.

Spośród napotkanych wyzwań, największym była czasochłonna analiza prac naukowych, międzynarodowej literatury branżowej, wytycznych technicznych i norm pochodzących z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza niej. W efekcie powstał rozbudowany przegląd zagadnień projektowych przy wymiarowaniu szklanych elementów konstrukcyjnych. Zaprezentowano również autorskie sposoby dla uwzględnienia nośności poawaryjnej (podejścia „fail-safe”), interpretacji współczynnika czasu trwania obciążenia kmod, a także obliczania stateczności warstwowych elementów ze szkła klejonego.

Wyzwanie projektowe stanowiły również wielkogabarytowe wymiary elementów konstrukcyjnych. Przyjęto 12 metrową rozpiętość belki szklanej oraz panele osłonowe wykonane z tafli o rozmiarach 2 m x 3 m. Słupy, belki i płatwie przewidziano z kompozytu jakim jest szkło laminowane (klejone), z kolei panele osłonowe wykonano z szyb zespolonych. Wykorzystano technologię szklenia strukturalnego, w której elementy łączy się ze sobą silikonem konstrukcyjnym bez użycia metalowych listew dociskowych. Zastosowane materiały to między innymi: szkoło float, szkło klejone (VSG), szkło wzmocnione termicznie (TVG), szkło hartowane (ESG), szyby zespolone (IGU), kleje silikonowe, folię z poliwinylobutyralu (PVB), folię jonoplastyczną SentryGlas®.

Co było największym wyzwaniem inżynierskim?

Podstawowym wyzwaniem inżynierskim pracy była odpowiedź na pytanie w jaki sposób projektować elementy konstrukcyjne ze szkła, podczas gdy nie istnieją precyzyjne wytyczne krajowe, a nowowydana norma europejska nie rozwiązuje w sposób kompleksowy szczegółowych zagadnień projektowych. Ponad to programy nauczania w szkołach wyższych nie obejmują edukacji w obrębie materiału jakim jest szkło budowalne.

O autorze:

Daniel Dojlida

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, zdobywca III miejsca w Sesji Plakatowej 64. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej. Członek Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych Politechniki Warszawskiej, gdzie czynnie brał udział w pracach badawczych i ekspertyzach, między innymi fasad metalowo-szklanych obiektów użyteczności publicznej. Obecnie zajmuje się projektami konstrukcji w warszawskim biurze PF-Projekt, przy projektach takich jak nowy budynek ASP we Wrocławiu, kompleks szpitalny Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka w Rzeszowie czy budynek wysokościowy Skyliner II.

open