1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

WYRÓŻNIENIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

DR HAB. INŻ. ARCH. ALEKSANDER ASANOWICZ, PROF. PB – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej powstał w 1975 roku. Niedługo będziemy świętowali półwiecze istnienia. I chyba jest to dobry czas, by zadać sobie pytanie, jaka jest rola Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i czy to, co robimy, ma znaczenie dla miasta, regionu, a przede wszystkim dla ludzi tu mieszkających. Czy to, co robimy, wystarczy? Odpowiedź okazała się bardzo oczywista. Nie wystarczy. Wydział powinien odgrywać ważniejszą rolę w kształtowaniu i funkcjonowaniu fizycznej, kulturowej i społecznej przestrzeni miasta i regionu. Powinien być miejscem wspierania rozwoju aktywności społecznych, kulturalnych i artystycznych. Wymaga to bliskiej współpracy sektora publicznego i prywatnego, wzmocnienia współpracy z ważnymi instytucjami miasta i regionu – Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta oraz organizacjami społecznymi. W ramach tej współpracy studenci w ostatnim czasie opracowali takie projekty jak: Pasaż Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, na prośbę Krajowego Związku byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie modernizację dziedzińca w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym na prośbę dyrekcji Parku, parki kieszonkowe na prośbę Urzędu Miasta czy osiedle w Siemiatyczach dla pracowników przedsiębiorstwa Pronar. Były to projekty semestralne wykonywane jako prace konkursowe, a autorom najlepszych nagrody ufundowały instytucje zamawiające projekt. Wszystkie projekty wykonywane były pro publico bono, a jedynym warunkiem podjęcia się przez Wydział ich wykonania był aktywny udział „zleceniodawcy” w procesie projektowania i oceny. Nagrody uzyskiwane przez Wydział, w tym kolejny już raz Wyróżnienie Buildera, potwierdzają słuszność takiej decyzji. Równocześnie przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego zorganizowaliśmy czwartą edycję East Design Days – „Spotkajmy się przy stole”, za którą otrzymaliśmy I nagrodę w konkursie Genius Universitatis Fundacji Perspektywy.

WYNIKI RANKINGU