1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. III MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
III MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

III MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

III MIEJSCE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

DR HAB, INŻ. ARCH. MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK, PROF. PK – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zawsze stara się wspierać szeroki rozwój studentów. Dlatego bardzo popieramy wszelkie inicjatywy, w których studenci mogą podnosić swoje kwalifikacje. Jak co roku ważne dla wydziału i dla studentów w ostatnim roku akademickim były wykłady i warsztaty organizowane przez miesięcznik „Builder”. Sytuacja po pandemii nauczyła nas, że forma spotkań online jest równie dobra jak forma stacjonarna, a umożliwia uczestnictwo większej liczbie studentów. WA PK jest dużym wydziałem. Spotkania organizowane przez miesięcznik „Builder” doskonale wpisują się w wielokierunkową współpracę prowadzoną przez nasz Wydział z instytucjami zewnętrznymi oraz uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Obejmują one szeroką wymianę studentów i pracowników dydaktycznych, prowadzenie wspólnych badań, organizację warsztatów projektowych, spotkań o charakterze seminaryjnym, wystawy i konferencje. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej stara się oferować swoim studentom możliwość osiągnięcia najwyższego poziomu wiedzy, umiejętności i kreatywności w kształtowaniu architektury. Celem szkoły jest również wspieranie rozwoju kadry naukowej w zakresie dyscypliny architektura i urbanistyka. Wydział prowadzi studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie, kształcąc architektów i architektów krajobrazu w języku polskim i angielskim. Studenci mogą uczestniczyć w wymianach międzyuczelnianych w ramach Programów: Erasmus, CEEPUS, Tennessee oraz umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi z Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. WA PK ma akredytacje Royal Institute of British Architects (RIBA), Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wysoką jakość potwierdza wyróżnienie Certyfikatem Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznane kierunkowi architektura prowadzonemu na naszym Wydziale.

WYNIKI RANKINGU