1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

WYRÓŻNIENIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. LUCYNA NYKA – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Stałe doskonalenie jakości kształcenia jest zasadniczym elementem strategii Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Podążając za tym celem, modyfikujemy programy studiów i pracujemy nad nowymi. Utrzymujemy stały kontakt z otoczeniem gospodarczym i samorządami, dbając, by edukacja odpowiadała zmieniającym się oczekiwaniom rynku. Otwierając nowe laboratoria, oferujemy studentom możliwości eksperymentowania nad rozwiązaniami z zakresu cyfrowej fabrykacji oraz włączania w proces projektowania elementów robotyki i algorytmów sztucznej inteligencji. Wydział intensywnie uczestniczy w sieciach współpracy z uczelniami europejskimi, realizując ambitne programy dydaktyczne. Od 2022 roku pracujemy nad uruchomieniem wspólnego międzynarodowego kierunku studiów architektonicznych w języku angielskim, który dotyczyć będzie architektury i dziedzictwa kulturowego wspomaganego cyfrowo poprzez rzeczywistość wirtualną i narzędzia do projektowania gier. Rozszerzy on kompetencje przyszłych architektów o wyzwania stawiane projektantom w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ery cyfrowej. Wydział jest także bardzo silnym ośrodkiem badawczym. W ostatnio przeprowadzonej ewaluacji działalności naukowej dyscyplina architektura i urbanistyka na Politechnice Gdańskiej została oceniona bardzo wysoko i jako jedyna w kraju uzyskała ocenę A+. Pozwala to coraz śmielej angażować studentów studiów magisterskich w badania naukowe. Wysoka jakość edukacji i badań przynosi wymierne efekty – nasi absolwenci pracują w renomowanych pracowniach architektonicznych w kraju i na świecie, wygrywają konkursy, uczestniczą w ustalaniu strategii rozwojowych miast i prowadzą projekty naukowe. Ogromną satysfakcję sprawia nam docenienie Wydziału i pracy naszych studentów w programie edukacyjnym Builder for the Future.

WYNIKI RANKINGU