1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

WYRÓŻNIENIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

DR HAB. INŻ. ARCH. EWA PRUSZEWICZ-SIPIŃSKA – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Z satysfakcją odnotowuję fakt, iż Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej w tegorocznym naborze może ponownie pochwalić się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia architektoniczne. Nowa siedziba Wydziału, budynek o funkcji edukacyjnej, a jednocześnie o niemal zerowym zużyciu energii, zdobył uznanie studentów, pracowników, ale również uzyskał wiele prestiżowych nagród. Niezależnie od prowadzonych już od wielu lat studiów I i II stopnia w języku angielskim (architecture) oraz uruchomionego nowego kierunku architektura wnętrz I stopnia, rozpoczęliśmy kształcenie na studiach II stopnia na kierunku architektura wnętrz. Jest to nowy kierunek, na który w pierwszym roku kształcenia mieliśmy aż 19 kandydatów na 1 miejsce. Obok niezwykle absorbujących przygotowań do ewaluacji pracowaliśmy nad tym, by ciągle unowocześniać naszą infrastrukturę. Zakupiliśmy najnowocześniejsze urządzenia do skaningu laserowego czy ultrainnowacyjne urządzenie do eyetrackingu. Dysponując nowoczesnymi narzędziami i laboratoriami, realizujemy założoną przez wydział misję rozwoju naukowego, skupiając się na pracach badawczych związanych z architekturą usługową, w szczególności opieki zdrowotnej, obiektami prawie zeroenergetycznymi oraz ochroną dziedzictwa kulturowego. W realizacji celów badawczych uczestniczą nasi studenci. Pierwszy zjazd z inicjatywy WAPP miał miejsce w 2019 roku. Ogólnopolskie Forum Dziekanów jest szansą dla naszego środowiska na wypracowanie wspólnego stanowiska zarówno w zakresie jakości kształcenia, jaki wniesienia zmian do legislacji kierunku architektura w Polsce. Na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej podejmowaliśmy decyzję, jak wesprzeć w obszarze naszych kompetencji naukowców i studentów z Ukrainy. Mając najnowocześniejszą siedzibę wydziału w Polsce, wyposażoną w najnowocześniejsze technologie niezbędne do prowadzenia badań i dydaktyki w dyscyplinie architektura i urbanistyka, pozostaje tylko stawiać sobie odważne cele. Mam nadzieję, że warunki lokalowe, sprzęt w laboratoriach, jak i progres w rozwoju naukowym WAPP to dobra zachęta, żeby związać się z naszym wydziałem.

WYNIKI RANKINGU