1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.


WYRÓŻNIENIE

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

PROF. DR HAB. INŻ. GRZEGORZ ŚWIT – Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej

Czy warto studiować kierunki techniczne na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej? – odpowiedź może być tylko jedna – warto!!! Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej oferuje studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku: budownictwo oraz architektura. Wydział wypromował już ponad 11 tysięcy inżynierów i magistrów inżynierów. W ewaluacji MNiSW za lata 2017–2021 w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport Wydział zdobył kategorię A, potwierdzając wysoką pozycję zarówno w działalności naukowej, jak i badawczej na rzecz przemysłu na arenie Polski. Budownictwo i architektura to najchętniej wybierane kierunki studiów przez absolwentów szkół średnich. Specjaliści w tych dyscyplinach są poszukiwani na rynku pracy. Polska modernizuje się przy wsparciu funduszy unijnych. Powstaje wiele budynków, dróg i mostów. W ostatnim czasie na Wydziale powstało wiele najnowocześniejszych laboratoriów w zakresie badania materiałów budowlanych, technologii betonu, materiałów i nawierzchni drogowych, diagnostyki obiektów technicznych z wykorzystaniem technik akustycznych bazujących na analizie BIG DATA oraz procedurach tzw. obiektów inteligentnych samodiagnozujących się. Dobrze rozwinięta baza laboratoryjna umożliwia Pracownikom, Doktorantom i Studentom zdobywanie praktycznych umiejętności oraz wykonywanie badań na światowym poziomie oraz współpracę z najlepszymi ośrodkami badawczymi na świecie, m.in.: University of California w Los Angeles, University of Delft, University of Messina, University of Roma, Stanford University, Thuyloi University, Fizyczno-Mechanicznym Instytutem im. G.W. Karpenki we Lwowie. Realizowane programy stażowe i praktyki przygotowują młodych ludzi do pracy w zawodzie. Stale aktualizowane programy studiów gwarantują odpowiednio wysokie merytoryczne przygotowanie naszych studentów, co potwierdzają liczne nagrody, wyróżnienia oraz wygrywane konkursy, np. nasza absolwentka Pani Anna Mazur została wybrana najlepszą projektantką w pierwszej edycji show Design Dream realizowanym przez telewizję POLSAT.

WYNIKI RANKINGU