1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

WYRÓŻNIENIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

DR HAB. INŻ ANNA BAZAN-KRZYWOSZAŃSKA, PROF. UZ – Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska jest jednym z najstarszych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kształci ogółem blisko 700 studentów na kierunkach o profilu ogólnoakademickim: budownictwo i inżynieria środowiska (studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym), geoinformatyka i techniki satelitarne (studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) i na kierunkach o profilu praktycznym, tj. architektura (studia jednolite magisterskie realizowane w trybie stacjonarnym) oraz energetyka (studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym). Nasi Studenci mają możliwość zdobywania wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności pod okiem, w znacznej większości czynnych zawodowo, inżynierów pracujących w branżach takich jak: architektura i urbanistyka, planowanie przestrzenne, konstrukcje, instalacje, fizyka budowli, specjaliści prawa budowlanego i procesów inwestycyjnych, ale również jako teoretycy architektury, historycy, artyści i konserwatorzy zabytków. Poza tradycyjną formą kształcenia w postaci: wykładów, projektów, laboratoriów i ćwiczeń Studenci uczestniczą w: plenerach, warsztatach, seminariach, praktykach i wyjazdach technicznych na obiekty inżynierskie w Polsce jak i za granicą, czy certyfikowanych warsztatach branżowych. Naszym Studentom zapewniamy dostęp do najnowszych programów komputerowych i aparatury badawczej wykorzystywanej w przyszłej pracy zawodowej. Aby umiejętności Absolwentów prowadzonych przez nas kierunków były zgodne z oczekiwaniami przyszłych pracodawców, zaktualizowaliśmy programy kształcenia. Potwierdzeniem udanej polityki prowadzonej w tym zakresie są uzyskane certyfikaty i znaki jakości w ramach konkursów wyróżniających kierunki, które wykazują się innowacyjnością i nowoczesnością. Poza obowiązkowymi zajęciami z programów komputerowych studenci mogą brać udział w cyklicznych szkoleniach, m.in. z technologii modelowania BIM, danych geoprzestrzennych (GIS), organizowanych w ramach Akademii Przyszłego Inżyniera i Akademii Przyszłego Architekta. Ideą Akademii jest organizacja zajęć rozszerzających treści realizowane w ramach programów studiów w grupie tematycznej kierunków prowadzonych na Wydziale. Na potrzeby rozwoju Akademii Przyszłego Inżyniera i działającej w jej ramach Akademii Przyszłego Architekta trwają prace związane z poszerzeniem współpracy z przedstawicielami oraz jednostkami z otoczenia biznesu.

WYNIKI RANKINGU