Home RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
0

RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY

0

Ranking Wydziałów Architektury – TOP 10 FOR THE FUTURE przygotowywany jest przez miesięcznik „Builder” na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych Wydziałów Architektury w programie edukacyjnym „Builder for the Future”.

Aktywność uczelni punktowana jest w ciągu całej edycji programu Builder for the Future 2021-2022. Wydziały Architektury otrzymują punkty za:

 • aktywność w inicjatywach własnych wydziałów, którym Builder patronuje
 • aktywność kół naukowych w ramach projektów własnych
 • realizację projektów międzywydziałowych i tym samym współpracę międzywydziałową
 • organizację konkursów i projektów wewnętrznych przez uczelnię
 • udział studentów w Konkursie dla Młodych Architektów
 • dostanie się studentów danego wydziału do grona laureatów Konkursu dla Młodych Architektów
 • organizację z Builderem Dni Młodego Architekta
 • organizację z Builderem wykładów branżowych
 • aktywność kół naukowych w wydarzeniach B4F
 • udział w mini quizach na fb/4YoungArchitects
 • organizację warsztatów BIM
 • udział studentów w Case Study
 • udział studentów danego wydziału w wydarzeniach B4F: DMI, warsztatach branżowych oraz warsztatach BIM

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ!


Finał rankingu i ogłoszenie laureatów odbędzie się w maju 2022 roku.

LAUREACI ZESZŁOROCZNEJ EDYCJI RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY

open