1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

WYRÓŻNIENIE
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

dr hab. inż. arch., prof. ZUT
GRZEGORZ WOJTKUN
Dziekan Wydziału Architektury
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie

W dniu 1 września 2020 roku w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie powstał Wydział Architektury. W tej nowej jednostce organizacyjnej prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe związane z architekturą, urbanistyką oraz sztuką. Odnoszą się one do zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni zbudowanej oraz z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego. Obecnie na Wydziale Architektury realizuje się badania naukowe, m.in. w zakresie cyfrowych metod analizy krajobrazu miejskiego, dostępności przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej, mieszkalnictwa, architektury parametrycznej oraz wirtualnej rzeczywistości.

Z kolei działalność dydaktyczna skupia się przede wszystkim na kształceniu młodzieży na studiach inżynierskich pierwszego stopnia oraz magisterskich drugiego stopnia na kierunku Architektura oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia. Kształcenie na kierunku Architektura przygotowuje do pełnienia zawodu architekta – humanisty i inżyniera. Program studiów na tym kierunku obejmuje przedmioty artystyczne, projektowe oraz dotyczące technik i technologii budowlanych.

Absolwent pierwszego stopnia studiów na kierunku Architektura uzyskuje tytuł inżynier architekt. Umożliwia mu to, m.in. uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie. Absolwent drugiego stopnia studiów na kierunku Architektura uzyskuje tytuł magister inżynier architekt. Umożliwia mu to z kolei uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Kompetencje, umiejętności i wiedza nabyte przez absolwenta studiów dwustopniowych na kierunku architektura sprawiają, że należy on do poszukiwanych na rynku pracy specjalistów. Kształcenie na kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia przygotowuje do pełnienia zawodu projektanta wnętrz wraz z najbliższym otoczeniem budynku. Absolwent pierwszego stopnia studiów na kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia uzyskuje tytuł inżynier. Absolwent drugiego stopnia studiów na kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia uzyskuje tytuł magister inżynier. Umożliwia mu to samodzielne projektowanie wnętrz w budynkach i poza nimi, a także obiektów małej architektury i przestrzeni miejskich itp. 

Motto Wydziału Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brzmi – Przyszłość podąża za formą. Oznacza to, że zasady kształtowania przestrzeni powinny coraz bardziej odzwierciedlać zarówno zapotrzebowania nowoczesnego społeczeństwa jak i wspólną troskę o stan środowiska naturalnego. Obecny sposób kreowania przestrzeni wywiera przecież niebagatelny wpływ na jakość krajobrazu miejskiego i pozamiejskiego w przyszłości. Architektura łączy nauki inżynieryjne i sztuki plastyczne. Architekt posiada rozległą wiedzę z zakresu budownictwa, a jednocześnie zdolności manualne pozwalające wyrazić mu swój zamysł w postaci szkicu, makiety względnie modelu wirtualnego. Kreując przestrzeń cieszy się zatem społecznym zaufaniem.

Właśnie to wszystko dzieje się bezustannie na Wydziale Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.