Home RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
0

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

WYRÓŻNIENIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

DR HAB. INŻ. ARCH. KRZYSZTOF KOSZEWSKI – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej jest od ponad stu lat ważnym ośrodkiem kształcenia i badań związanych z dyscypliną architektura i urbanistyka. Sposób, w jaki kształcimy przyszłych architektów, jest wynikiem ewolucji programów studiów opartej na kolektywnym doświadczeniu. Prowadzone na warszawskim wydziale badania uzupełniają tę perspektywę o jakże istotne spojrzenie w przyszłość. Ta natomiast stawia przed wszystkimi niespotykane dotychczas wyzwania. Obowiązkiem uczelni jest ich identyfikacja, przekuwanie wyników badań na nauczanie i poszukiwanie rozwiązań problemów związanych ze środowiskiem zbudowanym. Staramy się to robić. Powołane na Wydziale Centrum Projektowania Uniwersalnego prowadzi działalność badawczą, a także dydaktyczną, oferując studentom konieczne w tym zakresie wiedzę i umiejętności. Jako wydział Politechniki Warszawskiej, jednej z dziesięciu polskich czołowych Uczelni Badawczych, bierzemy udział w wielu interdyscyplinarnych inicjatywach naukowych i dydaktycznych. Jedną z nich jest Interdyscyplinarny Projekt BIM, w ramach którego studenci z pięciu wydziałów naszej uczelni wspólnie wykonują wielobranżowy projekt architektoniczny. Bardzo istotna jest dla nas także szeroka współpraca międzynarodowa. Politechnika Warszawska jest częścią konsorcjum ENHANCE, zrzeszającego czołowe europejskie uczelnie techniczne. Współpracujemy również z krajowym otoczeniem zewnętrznym, czego przykładem jest Program Mentoringowy uruchamiany we współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP. Bardzo istotna w działalności Wydziału jest aktywność studencka, czego przykładem jest tytuł Grand Prix w konkursie „Dwa oblicza jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej”, organizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Betonów i miesięcznik „Builder”, gdzie studenci Wydziałów Architektury i Inżynierii Lądowej PW przedstawili „Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji”.

WYNIKI RANKINGU

open