Home RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
0

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

WYRÓŻNIENIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

PROF. DR INŻ. DARIUSZ GAWIN – Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Instytut Architektury i Urbanistyki (IAiU), jako integralna część Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej od 1976 r., jest stałym elementem łódzkiego środowiska akademickiego oraz ważnym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego Łodzi. Kiedy w 1973 prowadzono pierwszy nabór studentów na właśnie uruchomione studia architektoniczne, przyjęto 36 osób. Obecnie każdego roku ponad dwukrotnie więcej otrzymuje dyplom inżyniera lub magistr inżyniera architekta. Studenci architektury naszego Wydziału zdobywają szereg nagród i wyróżnień w konkursach o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Projekty prezentują szerokie spektrum zainteresowań młodych adeptów architektury, którzy zdecydowali się zmierzyć z problematyką dotykającą m.in. rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz poszukiwania nowych dróg projektowania na pograniczu różnych dyscyplin. IAiU w ciągu swojego istnienia wykształcił również własną kadrę naukową z liczną grupą doktorów i doktorów habilitowanych, a wszyscy pracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zarówno naukowe, jak i dydaktyczne, uczestnicząc licznie w programach takich jak Mistrzowie Dydaktyki czy E²TOP. Studenci architektury czy planowania przestrzennego aktywnie i z wieloma sukcesami uczestniczą w międzynarodowych warsztatach, plenerach rysunkowych, wyprawach naukowych. Pracownicy naszego Wydziału pełnią ważne funkcje w samorządzie architektów oraz angażują się w działalność społeczną, nie tylko lokalnej społeczności, ale i w skali krajowej, a działalność naukowa i edukacyjna w zakresie rewitalizacji przestrzeni zurbanizowanej w mieście poprzemysłowym prowadzona w Instytucie Architektury i Urbanistyki ma charakter nieomal pionierski, a dzięki takim działaniom Łódź w zakresie rewitalizacji miast poprzemysłowych stała się jednym z najważniejszych ośrodków w Polsce.

WYNIKI RANKINGU

open