1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE PARTNERZY
  4. Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
0

Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

0

Głównym celem ZOPI jest propagowanie ochrony interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami inżynierów i projektantów.

Związek został powołany jako odzew na coraz częstsze wyrazy niezadowolenia wobec nierównej pozycji kontraktowej projektantów i inżynierów w toku realizacji inwestycji.

ZOPI czuwa nad prawidłowością tworzonych warunków realizacji kontraktów obejmujących projektowanie, usługi inżynieryjne oraz konsultingowe. Wykorzystując środki przewidziane prawem wpływa na zmianę niekorzystnych oraz niezgodnych z przepisami zapisów dokumentacji przetargowej na świadczenie ww. usług.

Związek aktywnie działa na rzecz dokonywania zmian w prawie, w celu jak najpełniejszego dostosowania prawodawstwa do oczekiwań projektantów i inżynierów, z uwzględnieniem realiów rynkowych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Stanowi platformę wymiany doświadczeń, poglądów oraz oczekiwań branży projektowej i inżynieryjnej.

Dowiedz się więcej: www.zopi.org