1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA PARTNERZY
  4. Stowarzyszenie Producentów Betonów
Stowarzyszenie Producentów Betonów

Stowarzyszenie Producentów Betonów

0

Organizacja powstała w 1994 r. Grupuje producentów autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz prefabrykacji betonowej. Do Stowarzyszenia należą wszyscy krajowi producenci ABK, natomiast prefabrykację betonową reprezentują największe i średnie firmy.

Stowarzyszenie reprezentuje interesy branży betonów w zakresie wspólnej dla wszystkich członków tematyki wobec krajowych władz państwowych i samorządowych, a także wobec krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i instytucji. Od momentu powstania Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji i rozwoju przemysłu betonów. Działania te, to m.in. organizowanie konkursów, konferencji, działalności wydawniczej i szkoleniowej Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA) od 1996 r oraz współpracuje z Europejską Federacją Prefabrykacji Betonowej (BIBM).

Stowarzyszenie Producentów Betonów