1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE PARTNERZY
  4. MGGP S.A.
MGGP S.A.
0

MGGP S.A.

0

MGGP S.A., to firma, która godnie i skutecznie rozwija oraz promuje polską myśl inżynieryjną, również poza granicami Polski. Powstała w 1998 roku, posiada 100% polskiego kapitału i współtworzy Grupę MGGP, której działalność skoncentrowana jest wokół obszarów rynkowych, pomiędzy którymi zachodzą procesy synergii.

Spółka zapewnia szerokie spektrum usług w zakresie doradztwa, projektowania, konsultacji, zarządzania i nadzorowania inwestycjami, geoinformacji. Usługi te realizuje je we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki, tj.: infrastruktura i transport, budownictwo, energetyka, ochrona środowiska, rolnictwo. 

Kompleksowy charakter usług świadczonych przez MGGP S.A. pozwala Spółce brać udział we wszystkich etapach przedsięwzięcia inwestycyjnego: od badania środowiska, pomiaru przestrzeni, strategii rozwoju, opracowania projektu koncepcyjnego, przez projekty budowlane i wykonawcze, zarządzanie kontraktem, jego kontrolę, nadzór nad realizacją inwestycji, aż po jej przekazanie do eksploatacji. 

W charakterze Inżyniera Kontraktu lub Projektanta Spółka zrealizowała i realizuje nadal inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci drogowych, kolejowych i gazowych, niejednokrotnie o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Produkty Spółki, oferowane głównie organom administracji rządowej i samorządowej, zapewniają niezbędne dane do planowania, modelowania, projektowania infrastruktury czy zarządzania przestrzenią.

https://www.mggp.com.pl/