Home KONKURSY KDMI Projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania trzywlotowego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego
Projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania trzywlotowego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego
0

Projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania trzywlotowego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

0

FINALISTA

Łukasz Bukała
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Mentor: dr inż. Krystian Woźniak

Tematem pracy konkursowej jest projekt trzywlotowego skrzyżowania znajdującego się w miejscowości Ojców, w województwie Małopolskim na obszarze chronionym Natura 2000 oraz na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Praca obejmuje analizę działania skrzyżowania wraz z identyfikacją problemów funkcjonalnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyzwaniem projektowym były ograniczenia terenowe w postaci skał wapiennych, występowanie cieku wodnego oraz ograniczeń widoczności na relacjach skrętnych w lewo. W obrębie analizowanego skrzyżowania brakuje infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystów, których sporo pojawia się w okresie letnim. Kolejną wadą skrzyżowania w stanie istniejącym jest bardzo rozbudowana tarcza skrzyżowania oraz duże powierzchnie wyłączone z ruchu. Dodatkowo na wlocie podporządkowanym znajduje się namalowana wyspa mała kropla, która charakteryzuje się niską skutecznością w kanalizowaniu ruchu. W stanie istniejącym wykonano badania struktury kierunkowej, rodzajowej oraz natężenia ruchu. Ponadto sporządzono analizę przepustowości na rok prognozy ruchu oraz przeanalizowano zdarzenia drogowe występujące w obrębie skrzyżowania. Zaprojektowano trzy koncepcyjne warianty przebudowy skrzyżowania, były to: małe rondo, skrzyżowanie skanalizowane oraz skrzyżowanie zwykłe. Wszystkie warianty spełniały warunek przejezdności dla pojazdu miarodajnego.  Na koniec przeprowadzono wielokryterialną analizę wariantów zakończoną wskazaniem najlepszego rozwiązania.

O autorze

Łukasz Bukała

Student II roku Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Przewodniczący Koła Naukowego Drogowców „Wiraż”. Dwukrotnie nagrodzony stypendium rektora za osiągane wyniki w nauce. Zajmuje się przeprowadzaniem \ analiz funkcjonalno-ruchowych skrzyżowań drogowych. Obecnie w sposób szczególny skupia się na badaniu i ocenie \ generacji ruchu kołowego związanego z nowopowstałymi inwestycjami mieszkaniowo-usługowymi, a także \ sprawdzeniem udziału tego ruchu w najbliższych przekrojach ulicznych. Pasjonat infrastruktury drogowej oraz \ lotnictwa.

open