1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. Projekt budynku restauracyjno-hotelowego wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi
Projekt budynku restauracyjno-hotelowego wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi
0

Projekt budynku restauracyjno-hotelowego wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi

0

FINALISTA

Paweł Wojtas
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Mentor: dr inż. Jacek Dębowski

Praca jest elementem egzaminu stopnia inżynierskiego i obejmuje projekt budynku hotelowo-restauracyjnego wraz z obliczeniami elementów konstrukcyjnych.

Budynek został zaprojektowany w miejscowości Skierniewice na dz. nr 163 i 164 w woj. Łódzkim w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Spełnia on wszystkie aktualne wymagania techniczne (W.T.) oraz funkcjonalne co pozwala na jego praktyczne zastosowanie.

Bryła budynku została oparta na rzucie prostokątnym niemniej kształt jego dachu (płaszczyzny) zaprojektowano w układzie asymetrycznego „spłaszczonego W” tworząc w ten sposób wrażenie złamanych skrzydeł.

Budynek został zaprojektowany jako trzy częściowy 1 i 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, w skład którego wchodzą część restauracyjna, hotelowa oraz komunikacyjna. Strefa hotelowa została zaprojektowana jako dwukondygnacyjna („skrzydło” lewe budynku), a część restauracyjna jako jednokondygnacyjna („skrzydło” prawe budynku). W części centralnej zaprojektowano zaplecze techniczne, kuchnie, toalety dla gości restauracyjnych oraz hall główny będący częścią wspólną dla wszystkich  użytkowników budynku. Elewacje budynku stanowią w większości przeszkalania strukturalne. Dodatkowo od strony ogrodu (rekreacji) zaprojektowano dwie ukośne płaszczyzny ścienne które dodatkowo podnoszą walory nowoczesności obiektu.

 Konstrukcje budynku oparto na tradycyjnej technologii murowej (ceramika porowata) którą uzupełniono żelbetowymi elementami monolitycznymi (stropy pośrednie i słupy) oraz elementami prefabrykowanymi (nadproża i płyta stropodachu). W ramach przygotowanej pracy opracowano wymagane prawem rysunki architektoniczno-budowlane, detale wykonawcze oraz przeprowadzono szczegółowe analizy obliczeniowe elementów konstrukcji  (płyty i podciągu).

W ramach obliczeń konstrukcyjnych przeprowadzono analizę pyty stropowej oraz podciągu w oparciu o stany graniczne nośności i użytkowalności, przy czym w modelach obliczeniowych przyjęto geometrię oraz ich układ zaproponowany w części architektonicznej.

W wyniku w/w analiz stwierdzono iż dla przęsła płyty stan graniczny nośności jest spełniony z dużym zapasem, a stan graniczny użytkowalności wykazał, że przekrój będzie niezarysowany (został spełniony i sprawdzony warunek ugięć „metodą uproszczoną”). Podobnie wyniki uzyskano nad podporami gdzie występujący największy moment podporowy nie spowodował, że przekrój będzie zarysowany.

Wyniki obliczeń dla podciągu wskazały, że przyjęta w architekturze wysokość podciągu jest niewystarczająca, ponieważ przy założonych obciążeniach w prześle i nad podporą należy lokalizować zbrojenie w 2 rzędach. W związku z powyższym przy dobrze zbrojenia musiały zostać zastosowane wysokie średnice (Ø 25) gdyż zbrojenie o niższych średnicach spowodowałoby znaczną ilość prętów zbrojenia. Przy obliczaniu zbrojenia na ścinanie dobrano strzemiona dwucięte i analizowano każdą zmianę siły tnącej dla zmieniającego się rodzaju odcinka, Stan graniczny użytkowalności wykazał, że w przęśle występuje zarysowanie co wymusza sprawdzenie zarysowań metodą dokładną. Z przeprowadzonych obliczeń wynikło, że zarysowanie nad podporą wystąpi, w związku z tym element należy sprawdzić metodą dokładną.

Dzięki weryfikacji nośności elementów możliwe było opracowanie rysunków wykonawczych w tym wskazanie racjonalnej liczby wkładek zbrojeniowych w zależności od wymaganej nośności w danym przekroju.

O autorce:

Paweł Wojtas

Student 4 roku na Wydziale inżynierii Lądowej na kierunku Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie na politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Jestem absolwentem studiów 1 stopnia na kierunku budownictwo na Politechnice Krakowskiej, moją prace konkursową stanowi praca inżynierska którą to broniłem w lutym. Jestem dwukrotnym laureatem olimpiady wiedzy i umiejętności budowlanych dzięki której przeszedłem od razu pozytywnie proces rekrutacji na studia. Podczas studiów 1 stopnia poszerzyłem  swoją wiedze budowlaną i potrafię już zaprojektować proste elementy budowlane ,a poprzez moją prace inżynierska zapoznałem się z programami które renderują budynki w 3D.