1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. Projekt koncepcyjny dworca autobusowego na 8 stanowisk wraz z wstępnymi obliczeniami statycznymi
Projekt koncepcyjny dworca autobusowego na 8 stanowisk wraz z wstępnymi obliczeniami statycznymi
0

Projekt koncepcyjny dworca autobusowego na 8 stanowisk wraz z wstępnymi obliczeniami statycznymi

0

III WYRÓŻNIENIE

Szymon Grodowicz
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Mentor: dr inż. Michał Pazdanowski

W ramach pracy został stworzony model BIM dworca autobusowego w programie Revit 2022. Konstrukcja wykonana jest w technologii żelbetowej, szkieletowej, posadowionej na stopach. Obiekt składa się z hali głównej, przedsionka oraz części peronowej i jest przykryty stropodachem płaskim. Model zawiera płytę postojową oraz otoczenie budynku. Zaprojektowano osiem krawędzi peronowych, dwanaście miejsc postojowych, parking dla obsługi oraz zadaszony parking rowerowy.

Ideą było stworzenie przestrzeni bez barier. Ciągi  komunikacyjne poprowadzono w sposób zapewniający podróżnym napotkanie na drodze kas biletowych oraz toalet niezależnie od wybranego przez nich wejścia do budynku. Za pomocą analizy najkrótszej ścieżki sprawdzono zaproponowane rozwiązania. Przewidziano poczekalnie, część biurową, segment obsługi kierowców oraz przestrzenie adaptacyjne. Na poziomie -1 przewidziano pomieszczenia techniczne.

Model uzupełniono o obciążenia niezbędne do analizy statycznej. Problem obciążeń elementów niekonstrukcyjnych rozwiązano poprzez poboczną analizę obciążeń pionowych i pominięcie tych o znikomym wpływie. Poziome Elementy niekonstrukcyjne uzupełniono o obciążenia zastępcze. W przypadku płyt opisanych na krzywych dodano obciążenia o kształcie uproszczonym. Tak przygotowany model został wyeksportowany do programu Robot 2022, a analiza wykazała poprawność konstrukcji. Większość napotkanych problemów wynikała z niedoskonałości programu Revit, co pozwala mieć nadzieję na ich wyeliminowanie.

O autorze

Szymon Grodowicz

Absolwent oraz student 4. roku Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalizujący się w BIMie. Z wykształcenia elektronik. Brązowy medalista Corsair PC Domination S14. ODwiedzacz miejsc nieturystycznych.