1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. Wstępny dobór rozwiązań technicznych dla budowy metra w warunkach geotechnicznych miasta Kraków
Wstępny dobór rozwiązań technicznych dla budowy metra w warunkach geotechnicznych miasta Kraków
0

Wstępny dobór rozwiązań technicznych dla budowy metra w warunkach geotechnicznych miasta Kraków

0

II WYRÓŻNIENIE

Mikołaj Jemielniak, Jan Chmieliński
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mentor: dr inż. Agnieszka Stopkowicz

Jako inżynierowie geotechnicy, w projekcie pochyliliśmy się nad tematem drążenia tuneli i budowy stacji metra. Analizą objęliśmy zarówno wpływ na powierzchnie terenu, czyli potencjalne osiadania, jak i siły występujące w obudowie. Naszym założeniem było wykonanie kompleksowej pracy, w której wszystkie decyzje zostaną podjęte przez nas.

Cały proces zaczęliśmy od wyboru miejsca realizacji stacji i drążonych tuneli. Chcieliśmy, aby nasza praca była jak najbardziej realna, dlatego zdecydowaliśmy, że wybierzemy jedną z lokalizacji przedstawionych w studium wykonywalności metra w Krakowie.

Na podstawie kart wierceń PIGu stworzyliśmy trójwymiarowy model geologii w wybranej przez nas lokalizacji oraz wyznaczyliśmy parametry wytrzymałościowo-odkształceniowe dla zalegających warstw gruntu.

Dzięki wizji lokalnej oraz zdjęciom satelitarnym mogliśmy wyznaczyć obrysy budynków w wybranej lokalizacji. Następnie określiliśmy ciężar budynków, a przy użyciu Eurokodu obliczyliśmy ciężar od normowych oddziaływań.

Z modelu geologii wycięliśmy dwa przekroje do obliczeń w płaskim stanie odkształcenia. Finalnie dla przekrojów przeanalizowano dwie głębokości tuneli oraz dwa podejścia obliczeniowe wynikające z Eurokodu 7 oraz z wytycznych austriackich.

Wyniki obliczeń płaskich modeli porównaliśmy z modelem przestrzennym. W modelu uwzględniliśmy technologię robót budowlanych wprowadzając etapowanie budowy stacji oraz drążenia tuneli. Odwzorowaliśmy również specyfikę drążenia za pomocą maszyny TBM.

A autorach

Jan Chmieliński

Student V roku Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Zdobywca III miejsca podczas ogólnopolskiego konkursu „Innowacje w drogownictwie” w kategorii „Drogowe obiekty inżynierskie” organizowanego przez GDDKiA. Uczestnik 60., 61. oraz zdobywca II miejsca podczas 62. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych. Obecnie asystent projektanta geotechnicznego, interesujący się statecznością skarp i zboczy, a także budownictwem podziemnym.

Mikołaj Jemielniak

Student V roku Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Dwukrotny laureat stypendium Rektora AGH za osiągnięcia naukowe. Członek Koła Naukowego Budownictwa i Geomechaniki. Zdobywca III miejsca w ogólnopolskim konkursie „Innowacje w drogownictwie” zorganizowanym przez GDDKiA. Wielokrotny prelegent na Barbórkowej Konferencji Kół Naukowych AGH. Obecnie asystent kierownika robót w firmie o profilu geotechnicznym. Pasjonat sportu oraz szachów.