Home KONKURSY KDMI Wpływ nowoczesnych badań diagnostycznych na zakres prac konserwatorskich
Wpływ nowoczesnych badań diagnostycznych na zakres prac konserwatorskich
0

Wpływ nowoczesnych badań diagnostycznych na zakres prac konserwatorskich

0

FINALISTKA

Agata Struś
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 W projekcie obiektem analiz był zabytkowy kościół, jeden z najstarszych drewnianych obiektów sakralnych położonych na terenie województwa śląskiego. W analizowanym obiekcie szczególną uwagę poświęcono storczykowej więźbie dachowej. To właśnie ona była podstawą do przeprowadzenia analizy numerycznej i wytrzymałościowej z wykorzystaniem dostępnych badań diagnostycznych: nieniszczących, semi-niszczących i niszczących, jak również określenie pola, w jakim można je zastosować. Seria analiz rozpoczęła się skaningiem laserowym oraz pomiarem fotogrametrycznym w celu uchwycenia szczegółów mających istotny wpływ na kwestie użytkowe konstrukcji. W wyniku czego uzyskano chmurę punktów będącą zbiorem informacji przestrzennej służących do w pełni zdalnego odwzorowania geometrii. W warunkach laboratoryjnych wykonano badania mikroskopowe, aby jednoznacznie określić gatunek użytego drewna. Następnym krokiem, było poddanie samodzielnie przygotowanych próbek, procesowi zginania i ściskania. Elementy większe stanowiły podstawę do określenia zmian oporu na odcinku prostopadłym do wiertła rezystografu. Chcąc jednak sprawdzić jakie wgłębne zmiany powstały w częściach nośnych konstrukcji, zastosowano nieinwazyjne działanie tomografii komputerowej. Podsumowując, szereg wykonanych analiz miał na celu dobranie odpowiedniego zakresu działań renowacyjnych, niwelację występujących szkód oraz kontrolowanie pogarszania się stanu technicznego i utrzymanie optymalnej wydajności każdego elementu budynku.

O autorce

Agata Struś
Studentka 2 roku studiów magisterskich Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Finalistka Konkursu dla Młodych inżynierów 2020. Laureatka drugiej nagrody 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Członkini Koła Naukowego Budownictwa i Geomechaniki. Aktualnie młodszy specjalista ds. BIM i automatyzacji procesów projektowych. W wolnym czasie zajmująca się modelowaniem 3D i aranżacją wnętrz.

open