1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. Projekt przeprawy mostowej fragmentu magistrali kolejowo-autostradowej na linii Kraków–Koszyce
Projekt przeprawy mostowej fragmentu magistrali kolejowo-autostradowej na linii Kraków–Koszyce
0

Projekt przeprawy mostowej fragmentu magistrali kolejowo-autostradowej na linii Kraków–Koszyce

0

FINALISTA

Mariusz Spyrka
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Projekt konkursowy obejmuje szereg zagadnień inżynierskich, szeregując kolejno, możemy wymienić następujące elementy pracy. Projekt trasy i niwelety magistrali kolejowo-autostradowej, przebiegającej w trudnym górzystym terenie, spełniającej rygorystyczne wymagania dopuszczalnych spadków i geometrii, zwłaszcza linii kolejowych o klasach P250. Konieczne stało się zaprojektowanie 2 zespołów tunelowych obiektów inżynierskich oraz jednego zespołu mostowych obiektów inżynierskich na odcinku długości 11,000 km. Szczegółowe rozwiązanie części mostowej wraz z wyposażeniem. 

Ze szczególnych trudności można wymienić duże rozpiętości (finalnie rozpiętość teoretyczna dla dźwigarów łukowych wynosząca 342,50 m oraz wysokość w kluczu do poziomu terenu wynosząca ok. 78,00 m) – długość całkowita mostów wynosi 515,00 m. Nie bez znaczenia okazał się szeroki przekrój (4 linie kolejowe oraz 6 pasów autostradowych, w tym ścieżki pieszo-rowerowe oraz techniczne i pas zieleni) – w związku z czym projektowany zespół obiektów posiada 3 dźwigary łukowe o przekroju skrzynkowym oraz 4 pomosty (dwa kolejowe i dwa autostradowe). Ukształtowanie odpowiedniej geometrii skrzynek stanowi kluczowy aspekt i jedną z ważniejszych części opracowania.

Ponadto, w pracy zastosowano dwa śmiałe rozwiązania: pokrycie powierzchni mostów roślinnością (wliczając w to drzewa i krzewy) oraz zaprojektowano odwodnienie „powierzchniowe” pomostów, rezygnując z rur odwodnieniowych.

O autorze

inż. Mariusz Spyrka
Student I roku II stopnia Wydziału Inżynierii Lądowej, na specjalności Mosty i Budowle Podziemne, Politechniki Krakowskiej, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na kierunku Budownictwo. Kilkukrotnie uzyskiwał stypendium Rektora dla najlepszych studentów, członek Koła Naukowego Konstrukcji Mostowych.

Aktualnie Asystent Inżyniera Mostowego z trzyletnim doświadczeniem w pracy w Nadzorze Budowy. Posiada rozwiniętą wiedzę z zakresu technologii budowy, a obecnie rozwija umiejętności w zakresie BIM zajmując się projektem zbrojenia mostu zespolonego w Niemczech. Jest członkiem Zespołu Bridge and Civil Structures  w krakowskim biurze Arup.

Mariusz Spyrka to ambitny inżynier rozwijający swoje kwalifikacje i umiejętności, interesujący się budownictwem mostowym i podziemnym. Ze szczególnym zainteresowaniem zwraca uwagę na nowe możliwości budownictwa przyjaznego środowisku z maksymalizacją powierzchni biologicznie czynnej oraz wykorzystaniem trwalszych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych.