1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. Projekt koncepcyjny stalowej wieży telekomunikacyjnej
Projekt koncepcyjny stalowej wieży telekomunikacyjnej
0

Projekt koncepcyjny stalowej wieży telekomunikacyjnej

0

FINALISTKA

Justyna Nowak
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Poniższa praca konkursowa jest projektem koncepcyjnym stalowej wieży telekomunikacyjnej zaprojektowanej ze stali S355 i posadowionej we wsi Wołczkowo w gminie Dobra. Wysokość wieży antenowej wynosi 50 m. Szerokość boku przekroju poprzecznego u podstawy będącej trójkątem równobocznym jest równa 5 m, a u szczytu konstrukcji wynosi 2 m. Skratowanie od poziomu terenu do 8 m zaplanowano jako półkrzyżulcowe z wykratowaniem drugorzędnym, a od 8 m do poziomu 50 m jako krzyżowe. Pręty krawężników wieży antenowej należy wykonać z rur okrągłych RO 508×25, RO 457×25, RO 298,5×20 oraz RO 244,5×20, a rozpórki z RO 193,7×8. Przekrój RO 101,6×8 należy zastosować jako krzyżulce główne oraz drugorzędne, a także jako rozpórki drugorzędne w pozycji wysyłkowej numer 1. Konstrukcję przepon zaprojektowano z profili RO 139,7×8, RO 127×8 oraz RO 159×8. Wieża telekomunikacyjna została podzielona na 6 pozycji wysyłkowych, w tym cztery sekcje o wysokości 8 m oraz dwie sekcje o wysokości 9 m. Wewnątrz wieży znajduje się osiem stalowych pomostów roboczych. Konstrukcja została obciążona obciążeniami stałymi, użytkowymi, wiatrem, oblodzeniem oraz temperaturą. Model obliczeniowy konstrukcji utworzono w programie Robot 2019, za pomocą którego wykonano obliczenia SGN i SGU z wykorzystaniem efektów II-rzędu. Zaprojektowano połączenie montażowe krawężników oraz przegubowe stopy fundamentowe. Dokumentacja rysunkowa została przygotowana z wykorzystaniem programów Advance Steel 2019 oraz Revit 2019.

O autorce

Justyna Nowak
Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Budownictwo w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Aktualnie asystentka projektanta GIS w firmie zajmującej się projektowaniem sieci światłowodowych. Pasjonatka konstrukcji stalowych oraz możliwości wykorzystania budownictwa we współpracy z innymi branżami.