1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. Wykorzystanie technologii skaningu laserowego przy projektowaniu oświetlenia iluminacyjnego budynków
Wykorzystanie technologii skaningu laserowego przy projektowaniu oświetlenia iluminacyjnego budynków
0

Wykorzystanie technologii skaningu laserowego przy projektowaniu oświetlenia iluminacyjnego budynków

0

FINALISTA

Adrian Zając
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Jednym z kluczowych elementów w procesie projektowania iluminacji budynków, jest jego właściwe odzwierciedlenie w postaci trójwymiarowego modelu siatkowego, który służy jako baza do tworzenia koncepcji oświetlenia. Szacuje się, że jest to ponad 90% całkowitego czasu poświęconego na stworzenie koncepcji iluminacji. Dla obiektów zabytkowych jest to zadanie szczególnie utrudnione, ze względu na brak jakiejkolwiek dokumentacji projektowej a co za tym idzie, konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji budynku. W przypadku zabytków o skomplikowanej architekturze, bogatej w detale, tradycyjne metody pomiarowe mogą okazać się zbyt czasochłonne i niedokładne. Stosunkowo nową technologią umożliwiającą usprawnienie pozyskiwania danych inwentaryzacyjnych jest skaning laserowy. Metoda ta polega na pomiarze współrzędnych punktów zlokalizowanych w przestrzeni z prędkością nawet do kilku milionów punktów na sekundę. Na podstawie tych pomiarów tworzona jest chmura punków, złożona (w zależności od wielkości obiektu) z setek milionów punktów pomiarowych, które tworzą quasi ciągłą trójwymiarową reprezentację geometryczną obiektu. W kontekście mojego wyzwania skaning laserowy okazał się być nieocenioną pomocą, umożlwiająca z bardzo dużą dokładnością stworzyć trójwymiarowy model, znacznie przyspieszając proces tworzenia siatki geometrycznej obiektu charakteryzującego się dużą nieregularnością i bogactwem detali, co zaowocowało opracowaniem rzetelniej i precyzyjnej fotorealistycznej koncepcji iluminacji.

O autorze

Adrian Zając
Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Energetyka. Zdobywca drugiego miejsca w 35. Konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową studentów WEiI PRz. Aktualnie projektant i koordynator instalacji MEP w technologii BIM w wielobranżowym biurze projektowym. Z zamiłowania odtwórca pizzy neapolitańskiej w domowych warunkach.