Home KONKURSY KDMI Projekt konstrukcyjny budynku palmiarni
Projekt konstrukcyjny budynku palmiarni
0

Projekt konstrukcyjny budynku palmiarni

0

FINALISTKA

Edyta Fiedorowicz
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Przedmiotem pracy konkursowej jest projekt konstrukcyjny nowoczesnego budynku palmiarni.

Obiekt zaprojektowano na planie sześciokąta foremnego, którego konstrukcję nośną stanowią stalowe dźwigary kratowe łukowe. Połączone centralnie w pierścieniu górnym tworzą lekką konstrukcję kopuły. Dodatkowy walor estetyczny bryły stanowią ściany łukowe, które jednocześnie zwiększają kubaturę kopuły. W części obliczeniowej określono wartości oddziaływań klimatycznych działających na układ przestrzenny projektowanego obiektu oraz korzystając z programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional wyznaczono wartości sił przekrojowych oraz wykonano wymiarowanie przekrojów dla modelu 3D.  Przyjęte założenia oraz uzyskane wyniki przedstawiono w opisie. Z powodu nietypowego kształtu nie było możliwe przykładanie obciążeń przy pomocy okładzin, konieczne było skupienie obciążeń bezpośrednio na pręty. Analitycznie obliczono połączenia odbiegające od standardowych typów połączeń. Zaliczały się do nich: połączenie dźwigara łukowego z pierścieniem górnym (wieńczącym konstrukcję) oraz osadzenie dźwigara łukowego na fundamencie. Na podstawie analiz koncepcyjnych i obliczeń wykonano dokumentację rysunkową złożoną z 7 rysunków architektonicznych oraz 9 rysunków konstrukcyjnych, wykonanych w programach Advance Steel i AutoCad.

Powstała koncepcja architektoniczna i konstrukcyjna przedstawia nowoczesny budynek palmiarni, wyróżniający się ciekawą formą.

O autorce

Edyta Fiedorowicz
Studentka I roku studiów drugiego stopnia, Wydziału  Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego  im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Laureatka stypendium rektora. Osoba ambitna, ciekawa  świata, ciągle doskonaląca swoje umiejętności, uczestniczka licznych webinarów oraz szkoleń. 

open