1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. Domy na wodzie
Domy na wodzie
0

Domy na wodzie

0

WYRÓŻNIENIE

Adrianna Zadka
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej


Przedmiotem niniejszego projektu jest praca dyplomowa, magisterska pod tytułem: „Domy na wodzie”. Celem pracy jest pogłębienie wiedzy na temat kształtowania i wymiarowania konstrukcji stalowych oraz zastosowanie w praktyce komputerowych metod wspomagania projektowania. Praca została podzielona na trzy części; część studialna, projekt wstępny oraz projekt techniczny. Część studialna stanowi przegląd stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych domów stalowych na platformach pływających, jak również metod ich wznoszenia. W projekcie wstępnym przedstawiono opracowanie 2 wariantów (koncepcji) konstrukcji nośnej szkieletu domu oraz uproszczone obliczenia statyczno – wytrzymałościowe na podstawie których dokonano wyboru wariantu do dalszych analiz i obliczeń (opracowania części projektu wykonawczego). Analizę wariantów dokonano tylko dla konstrukcji szkieletu budynku. Natomiast pływak założono jako platforma żelbetowa oraz uznano jako element stały dla każdego z nich. Wybrano jako optymalne rozwiązanie z dźwigarem dachowym kratownicowym. Główny układ poprzeczny zaprojektowano jako ramowy, o rozpiętości 5,40 m oraz rozstawie 4,50 m. Następnie w opisie technicznym przedstawiono poszczególne elementy konstrukcji. W projekcie technicznym zostały zawarte obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wybranej koncepcji. Zwymiarowano poszczególne elementy konstrukcji oraz wybranych połączeń. Do obliczeń wykorzystano program ROBOT Structural Analysis. Natomiast do wykonania rysunków wykorzystano program AdvanceSteel oraz Revit.

O autorce

Adrianna Zadka
Tegoroczna absolwentka Wydziału budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, specjalizacja: BIM – Inżynieria Budowlana i Modelowanie. Zainteresowana technologią BIM oraz koordynacją wielobranżową.