Home KONKURSY KDMI Projekt konstrukcji stalowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Projekt konstrukcji stalowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej
0

Projekt konstrukcji stalowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej

0

WYRÓŻNIENIE

Anna Kaczmarczyk
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej


Opracowanie projektu konstrukcji stalowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej wymagało zmierzenia się z pięcioma zagadnieniami inżynierskimi. Pierwszym z nich było założenie geometrii obiektu. Ze względu na przewidywane przeznaczenie budynku dążono do uzyskania jego unikalnego kształtu, który podkreślałby spełnianą przez niego funkcję, przy jednoczesnej jak największej powtarzalności rozwiązań. Następnie na podstawie norm europejskich ustalono oddziaływania stałe, klimatyczne i użytkowe. Jednakże ze względu na to, że zawarte tam metody nie uwzględniały założonego kształtu budynku, w celu wyznaczenia obciążenia wiatrem przeprowadzono symulację przepływu wiatru wokół budynku w programie „RWIND Simulation”, a określając obciążenie śniegiem oprócz przypadków normowych uwzględniono przypadki powiązane z kierunkiem działania wiatru. Następnym zagadnieniem było wymiarowanie konstrukcji, którego dokonano w programie „Dlubal RFEM”. Przeprowadzone w nim obliczenia statyczne dla przestrzennego modelu prętowego posłużyły do weryfikacji nośności elementów, doboru i optymalizacji profili oraz ustalenia ostatecznej geometrii obiektu. Z kolei do sprawdzenia nośności węzłów, łączących dużą liczbę prętów dochodzących pod różnymi kątami i nie znajdujących się w jednej płaszczyźnie, wykorzystano program „IDEA StatiCa”. Ostatnim z zagadnień było wykonanie rysunków warsztatowych i schematów montażowych, które przygotowano przy pomocy programu „Advance Steel” na podstawie modelu 3D projektowanej konstrukcji.

O autorce

mgr inż. Anna Dominika Kaczmarczyk
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Wieloletni członek Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Aktywny uczestnik konferencji branżowych oraz badań naukowych. Autor ekspertyz dotyczących: stanu technicznego szklanego przekrycia dachowego Złotych Tarasów, systemu podwieszenia oświetlenia w szklarni wielkopowierzchniowej oraz rozwiązania mocowania ozdobnych betonowych elementów elewacji budynku Skyliner. Laureat „Konkursu na najlepsze prace dyplomowe wykonane na Wydziale Inżynierii Lądowej w R.A. 2019/2020” oraz „Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”.  Dyplom inżyniera i magistra uzyskane z wyróżnieniem. Obecnie asystent projektanta fasad aluminiowo-szklanych.

open