Home KONKURSY KDMI Konstrukcja dwumodułowej sceny obrotowej o ruchu współbieżnym i przeciwbieżnym
Konstrukcja dwumodułowej sceny obrotowej o ruchu współbieżnym i przeciwbieżnym
0

Konstrukcja dwumodułowej sceny obrotowej o ruchu współbieżnym i przeciwbieżnym

0

III NAGRODA

Dominika Oświęcimska
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zuzanna Padula
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie


Celem wyzwania młodego inżyniera jest autorska koncepcja konstrukcji dwumodułowej sceny obrotowej o ruchu współbieżnym i przeciwbieżnym, z jednoczesną możliwością ruchu wertykalnego – jako modernizacja istniejących obiektów scenicznych.

Proponowana koncepcja jest udoskonaleniem i alternatywą do już istniejących rozwiązań, które nie dają możliwości pełnego wykorzystania potencjału takiego mechanizmu. Projektowana konstrukcja musi przenosić obciążenia związane z realizacją przedstawień teatralnych oraz spełniać wymogi techniczne, uwzględniając potrzeby użytkownika, którego fizjologia narzuca pewne ograniczenia. Konstrukcja sceny oparta jest na planie kół, gdzie wewnętrzny moduł to koło o średnicy 10 m, natomiast zewnętrzny to pierścień o średnicy 18 m. Każdy z elementów jest osobno napędzany, co pozwala na dowolne kształtowanie przestrzeni sceny i widowni. Zastosowane dylatacje zapewniają możliwość niezależnego ruchu modułów oraz zapobiegają przenoszeniu sił poziomych. Analizę statyczną wykonano w programie LUSAS. Ponadto, aby zobrazować strukturę nośną oraz mechanizm działania, przygotowano w programie Autodesk Inventor model, a następnie wydruk w technologii 3D. Podczas projektowania konstrukcji wyzwaniem było uwzględnienie ruchu obrotowego oraz sił z niego wynikających, które są rzadkością w zagadnieniach inżynierskich. Praca nad projektem pokazała, jak bardzo interdyscyplinarnym zagadnieniem – z pogranicza budownictwa i biomechaniki – jest konstruowanie scen obrotowych.

O autorkach

inż. Zuzanna Padula
Studentka studiów II stopnia kierunku budownictwo o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwentka studiów inżynierskich kierunku budownictwo. Członkini Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji „Aksjator”. Laureatka nagrody za zajęcie 1. miejsca na VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz laureatka nagrody publiczności i 4. miejsca podczas udziału w 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego organizowanej przez AGH. Absolwentka Szkoły Muzycznej I stopnia, prywatnie miłośniczka muzyki i sztuki – inspiracja do realizacji wyzwania dla Młodych Inżynierów.

Dominika Oświęcimska
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Absolwentka kierunku budownictwo na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stnisława Staszica w Krakowie. Laureatka stypendium Rektora AGH. Autorka wielu referatów oraz artykułów konferencyjnych. Zdobywczyni I miejsca na VI Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych na ZUT w Szczecinie,w bloku tematycznym architektura/budownictwo. Członek KN Mechaniki Konstrukcji „Aksjator”. Pasjonatka modelowania 3D, fotografii oraz teatru.

open