1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. Największy w Europie system zbiorników retencyjnych wykonanych z betonu sprężonego
Największy w Europie system zbiorników retencyjnych wykonanych z betonu sprężonego
0

Największy w Europie system zbiorników retencyjnych wykonanych z betonu sprężonego

0

WYRÓŻNIENIE

Łukasz Ślaga
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej


Projekt  4 połączony ze sobą zbiorników  przeznaczony do okresowego retencjonowania nadmiarowych ogólnospławnych ścieków pogody deszczowej oraz ścieków bytowych w okresach suchych. Każdy ze zbiorników posiada pojemność czynną V=15 376m3. Obiekty zaprojektowano jako monolityczne, wolnostojące zbiorniki cylindryczne z betonu sprężonego, o promieniu wewnętrznym R=23,25m,  wysokości ściany H=11,82m i grubości ściany h=0,40m. Z uwagi na konieczność wykonania znacznej liczby wielkośrednicowych przejść technologicznych przez ściany zbiorników w dolnych ich częściach, przyjęto schemat statyczny ścian cylindrycznych utwierdzonych w dnie. Pozwoliło to na podniesienie maksymalnych równoleżnikowych sił rozciągających na wysokość ok. 0,4×H, dzięki czemu możliwe było zaprojektowanie sprężenia obwodowego mijającego otwory technologiczne. Przyjęty sposób połączenia ściany z dnem spowodował konieczność przeprowadzenia analizy pracy konstrukcji na etapie przed sprężeniem – pod wpływem działania obciążeń termicznych i wymuszonych. Trwałe, obwodowe naprężenia ściskające zapewniono za pomocą  20 obwodów wewnętrznych kabli sprężających typu 7×7ϕ5 mm naciąganych z siłą P0=1500kN. Na obwodzie każdego ze zbiorników rozmieszczono 6 pilastrów. Płyty fundamentowe zbiorników zaprojektowano o stałej grubości, wynoszącej 0,70m w części środkowej i 0,80m w korycie obwodowym. Przykrycie zbiorników zaprojektowano w postaci samonośnych, geodezyjnych kopuł aluminiowych mocowanych do ścian zbiorników.

O autorze

Łukasz Ślaga
Doktorant i asystent na Politechnice Krakowskiej. Współorganizator ogólnopolskich konferencji dotyczących konstrukcji sprężonych i międzynarodowego sympozjum z zakresu betonu konstrukcyjnego. Czynny członek MOIIB pracujący w Zespole ds. Etyki Zawodowej. Naukowiec-praktyk, dydaktyk z powołania, projektant z zamiłowania.