Home KONKURSY KDMI Analiza numeryczna mostu extradosed przez Dunajec w Kurowie z aspektami technologii BrIM
Analiza numeryczna mostu extradosed przez Dunajec w Kurowie z aspektami technologii BrIM
0

Analiza numeryczna mostu extradosed przez Dunajec w Kurowie z aspektami technologii BrIM

0

I NAGRODA  

Mateusz Łapiński
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Tematem pracy konkursowej jest konstrukcja mostu extradosed (połączenie konstrukcji sprężonej belkowej z podwieszoną) obecnie wznoszona na południu Polski w okolicach Nowego Sącza. Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania nowoczesnych narzędzi parametrycznych w procesie projektowania mostów. W pracy zaimplementowano nietuzinkowe podejście do projektowania. Stworzono skrypt w programie Grasshopper (plugin do Rhino), służący do projektowania parametrycznego i przy jego wykorzystaniu wykonano zarówno model geometryczny jak i numeryczny mostu. Tekstowy plik wsadowy z programu Grasshopper został wczytany do programistycznego modułu Teddy w SOFiSTiKu i dalsza analiza MES była prowadzona z poziomu SOFiSTiKa. Środowisko w jakim była modelowana konstrukcja mostu to Tekla Structures (narzędzie BIM). Skrypt umożliwił dogodną modyfikację geometrii konstrukcji jednocześnie w dwóch programach, dzięki czemu przepływ informacji pomiędzy nimi był płynny. Z uwagi na skomplikowanie konstrukcji mostu, niezbędne również było posiłkowanie się językiem programowania Python, w celu usprawnienia i przyspieszenia prac nad modelem. W pracy analizowano szerokie spektrum zagadnień inżynierskich, takich jak:

  • uwzględnienie fazowania wykonania konstrukcji i wpływu technologii budowy na długotrwałą redystrybucję sił wewnętrznych w moście,
  • sprawdzano straty doraźne i reologiczne siły sprężającej, pochodzące od skurczu i pełzania betonu oraz relaksacji stali sprężającej,
  • wyznaczono amplitudy naprężeń rozciągających w kablach extradosed od obciążeń ruchomych.

O autorze

Mateusz Łapiński
Absolwent specjalności Mosty i Budowle Podziemne Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskie. Wielokrotny stypendysta za osiągane wyniki w nauce. W 2020 roku obronił pracę magisterską, którą uznano za najlepszą na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, za co Związek Mostowców RP uhonorował go nagrodą. Model BrIM mostu extradosed stworzony w Tekla Structures wygrał konkursu lokalny Tekla BIM Awards 2020 i został zakwalifikowany jako finalista rozgrywki międzynarodowej. Na co dzień rozwija swoje umiejętności w modelowaniu parametrycznym skupiając się na zaawansowanych symulacjach numerycznych z wykorzystaniem Grasshopper i SOFiSTiK. Jego celem zawodowym jest zaprojektowanie mostu podwieszonego i wdrożenie AI (Artificial Intelligence) na placach budowy inwestycji infrastrukturalnych w kraju i za granicą, nad czym obecnie intensywnie pracuje w ramach tworzonego StartUpu. Swój wolny czas dzieli pomiędzy żeglarstwo i szybownictwo.

open